Lerkevegen 2B
4360 VARHAUG

Lerkevegen 2B, 4360 VARHAUG er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Lerkevegen 2B, 4360 VARHAUG:

  • Postnummer: 4360 VARHAUG
  • Gards-/bruksnummer: 42 / 244 i 1119
  • Grunnkrins: 304 VARHAUG ØST
  • Valkrins: 4 VARHAUG
  • Kyrkjesogn: 6030703 Varhaug
  • Tettstad: Varhaug

Lerkevegen

Lerkevegen er ein veg i Hå kommune med 15 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 13.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Lerkevegen 1 4360 VARHAUG 58.6230, 5.6557 42 / 251
Lerkevegen 2A 4360 VARHAUG 58.6229, 5.6563 42 / 244
Lerkevegen 2B 4360 VARHAUG 58.6229, 5.6563 42 / 244
Lerkevegen 2C 4360 VARHAUG 58.6230, 5.6564 42 / 244
Lerkevegen 2D 4360 VARHAUG 58.6229, 5.6564 42 / 244
Lerkevegen 3 4360 VARHAUG 58.6228, 5.6558 42 / 213
Lerkevegen 4 4360 VARHAUG 58.6223, 5.6568 42 / 245
Lerkevegen 5 4360 VARHAUG 58.6226, 5.6560 42 / 214
Lerkevegen 6 4360 VARHAUG 58.6221, 5.6570 42 / 246
Lerkevegen 7 4360 VARHAUG 58.6223, 5.6562 42 / 239
Lerkevegen 8 4360 VARHAUG 58.6218, 5.6572 42 / 247
Lerkevegen 9 4360 VARHAUG 58.6221, 5.6563 42 / 297
Lerkevegen 11A 4360 VARHAUG 58.6219, 5.6566 42 / 760
Lerkevegen 11B 4360 VARHAUG 58.6217, 5.6566 42 / 761
Lerkevegen 13 4360 VARHAUG 58.6215, 5.6568 42 / 513

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken