Skogateigen 2
4362 VIGRESTAD

Skogateigen 2, 4362 VIGRESTAD er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Skogateigen 2, 4362 VIGRESTAD:

  • Postnummer: 4362 VIGRESTAD
  • Gards-/bruksnummer: 79 / 51 i 1119
  • Grunnkrins: 404 VIGRESTAD/HAUGSTAD
  • Valkrins: 5 VIGRESTAD
  • Kyrkjesogn: 6030703 Varhaug
  • Tettstad: Hæen

Skogateigen

Skogateigen er ein veg i Hå kommune med 17 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 57.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Skogateigen 1 4362 VIGRESTAD 58.5582, 5.7264 107 / 127
Skogateigen 2 4362 VIGRESTAD 58.5589, 5.7260 79 / 51
Skogateigen 4 4362 VIGRESTAD 58.5590, 5.7254 79 / 53
Skogateigen 5 4362 VIGRESTAD 58.5575, 5.7265 107 / 94
Skogateigen 6 4362 VIGRESTAD 58.5590, 5.7249 79 / 54
Skogateigen 7 4362 VIGRESTAD 58.5573, 5.7259 107 / 107
Skogateigen 9 4362 VIGRESTAD 58.5573, 5.7251 107 / 157
Skogateigen 23 4362 VIGRESTAD 58.5570, 5.7272 107 / 110
Skogateigen 25 4362 VIGRESTAD 58.5575, 5.7277 107 / 158
Skogateigen 26 4362 VIGRESTAD 58.5596, 5.7228 79 / 52
Skogateigen 27 4362 VIGRESTAD 58.5574, 5.7284 107 / 326
Skogateigen 28 4362 VIGRESTAD 58.5585, 5.7236 79 / 57
Skogateigen 29 4362 VIGRESTAD 58.5580, 5.7287 107 / 290
Skogateigen 33 4362 VIGRESTAD 58.5584, 5.7287 107 / 255
Skogateigen 35 4362 VIGRESTAD 58.5579, 5.7255 107 / 169
Skogateigen 39 4362 VIGRESTAD 58.5576, 5.7243 107 / 138
Skogateigen 57 4362 VIGRESTAD 58.5601, 5.7216 79 / 50

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken