Trappestien 8B
4362 VIGRESTAD

Trappestien 8B, 4362 VIGRESTAD er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Trappestien 8B, 4362 VIGRESTAD:

  • Postnummer: 4362 VIGRESTAD
  • Gards-/bruksnummer: 77 / 48 i 1119
  • Grunnkrins: 404 VIGRESTAD/HAUGSTAD
  • Valkrins: 5 VIGRESTAD
  • Kyrkjesogn: 6030703 Varhaug
  • Tettstad: Vigrestad

Trappestien

Trappestien er ein veg i Hå kommune med 21 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 30.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Trappestien 2 4362 VIGRESTAD 58.5693, 5.6959 77 / 61
Trappestien 3 4362 VIGRESTAD 58.5697, 5.6954 77 / 223
Trappestien 4A 4362 VIGRESTAD 58.5690, 5.6955 77 / 48
Trappestien 4B 4362 VIGRESTAD 58.5690, 5.6955 77 / 48
Trappestien 5 4362 VIGRESTAD 58.5697, 5.6949 77 / 222
Trappestien 6A 4362 VIGRESTAD 58.5691, 5.6954 77 / 48
Trappestien 6B 4362 VIGRESTAD 58.5690, 5.6954 77 / 48
Trappestien 7 4362 VIGRESTAD 58.5697, 5.6946 77 / 221
Trappestien 8A 4362 VIGRESTAD 58.5690, 5.6952 77 / 48
Trappestien 8B 4362 VIGRESTAD 58.5690, 5.6952 77 / 48
Trappestien 10A 4362 VIGRESTAD 58.5691, 5.6950 77 / 48
Trappestien 10B 4362 VIGRESTAD 58.5690, 5.6950 77 / 48
Trappestien 12 4362 VIGRESTAD 58.5693, 5.6954 77 / 48
Trappestien 14 4362 VIGRESTAD 58.5693, 5.6953 77 / 48
Trappestien 16 4362 VIGRESTAD 58.5694, 5.6952 77 / 48
Trappestien 18 4362 VIGRESTAD 58.5689, 5.6945 77 / 435
Trappestien 20 4362 VIGRESTAD 58.5691, 5.6947 77 / 164
Trappestien 24 4362 VIGRESTAD 58.5694, 5.6947 77 / 56
Trappestien 26 4362 VIGRESTAD 58.5694, 5.6943 77 / 123
Trappestien 28 4362 VIGRESTAD 58.5693, 5.6942 77 / 385
Trappestien 30 4362 VIGRESTAD 58.5691, 5.6940 77 / 142

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken