Askevegen 5
4360 VARHAUG

Askevegen 5, 4360 VARHAUG er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Askevegen 5, 4360 VARHAUG:

  • Postnummer: 4360 VARHAUG
  • Gards-/bruksnummer: 53 / 100 i 1119
  • Grunnkrins: 305 REIESTAD/TJEMSLAND
  • Valkrins: 4 VARHAUG
  • Kyrkjesogn: 6030703 Varhaug
  • Tettstad: Varhaug

Askevegen

Askevegen er ein veg i Hå kommune med 4 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 5.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Askevegen 1 4360 VARHAUG 58.6160, 5.6536 53 / 98
Askevegen 2 4360 VARHAUG 58.6162, 5.6534 53 / 94
Askevegen 3 4360 VARHAUG 58.6161, 5.6539 53 / 285
Askevegen 5 4360 VARHAUG 58.6161, 5.6541 53 / 100

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken