Vigrestadvegen 12A
4362 VIGRESTAD

Vigrestadvegen 12A, 4362 VIGRESTAD er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Vigrestadvegen 12A, 4362 VIGRESTAD:

  • Postnummer: 4362 VIGRESTAD
  • Gards-/bruksnummer: 77 / 195 i 1119
  • Grunnkrins: 403 VIGRESTAD/HAUGLAND
  • Valkrins: 5 VIGRESTAD
  • Kyrkjesogn: 6030703 Varhaug
  • Tettstad: Vigrestad

Vigrestadvegen

Vigrestadvegen er ein veg i Hå kommune med 58 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 35.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Vigrestadvegen 2 4362 VIGRESTAD 58.5689, 5.6893 76 / 111
Vigrestadvegen 4 4362 VIGRESTAD 58.5689, 5.6900 76 / 112
Vigrestadvegen 6A 4362 VIGRESTAD 58.5687, 5.6903 76 / 566
Vigrestadvegen 6B 4362 VIGRESTAD 58.5688, 5.6905 76 / 118
Vigrestadvegen 9 4362 VIGRESTAD 58.5683, 5.6900 76 / 190
Vigrestadvegen 10A 4362 VIGRESTAD 58.5684, 5.6919 77 / 113
Vigrestadvegen 10B 4362 VIGRESTAD 58.5684, 5.6918 77 / 113
Vigrestadvegen 10C 4362 VIGRESTAD 58.5684, 5.6917 77 / 113
Vigrestadvegen 10D 4362 VIGRESTAD 58.5684, 5.6919 77 / 113
Vigrestadvegen 10E 4362 VIGRESTAD 58.5684, 5.6918 77 / 113
Vigrestadvegen 10F 4362 VIGRESTAD 58.5685, 5.6917 77 / 113
Vigrestadvegen 11 4362 VIGRESTAD 58.5682, 5.6906 77 / 117
Vigrestadvegen 12A 4362 VIGRESTAD 58.5681, 5.6929 77 / 195
Vigrestadvegen 12B 4362 VIGRESTAD 58.5681, 5.6928 77 / 195
Vigrestadvegen 12C 4362 VIGRESTAD 58.5682, 5.6927 77 / 195
Vigrestadvegen 12D 4362 VIGRESTAD 58.5682, 5.6925 77 / 195
Vigrestadvegen 12E 4362 VIGRESTAD 58.5682, 5.6924 77 / 195
Vigrestadvegen 12F 4362 VIGRESTAD 58.5681, 5.6930 77 / 195
Vigrestadvegen 12G 4362 VIGRESTAD 58.5682, 5.6928 77 / 195
Vigrestadvegen 12H 4362 VIGRESTAD 58.5682, 5.6927 77 / 195
Vigrestadvegen 12J 4362 VIGRESTAD 58.5682, 5.6926 77 / 195
Vigrestadvegen 12K 4362 VIGRESTAD 58.5683, 5.6925 77 / 195
Vigrestadvegen 13 4362 VIGRESTAD 58.5680, 5.6918 77 / 238
Vigrestadvegen 14 4362 VIGRESTAD 58.5680, 5.6931 77 / 196
Vigrestadvegen 15A 4362 VIGRESTAD 58.5677, 5.6927 77 / 194
Vigrestadvegen 15B 4362 VIGRESTAD 58.5677, 5.6929 77 / 194
Vigrestadvegen 15C 4362 VIGRESTAD 58.5677, 5.6927 77 / 194
Vigrestadvegen 15D 4362 VIGRESTAD 58.5677, 5.6929 77 / 194
Vigrestadvegen 16 4362 VIGRESTAD 58.5680, 5.6933 77 / 196
Vigrestadvegen 17A 4362 VIGRESTAD 58.5676, 5.6933 77 / 165
Vigrestadvegen 17B 4362 VIGRESTAD 58.5676, 5.6935 77 / 460
Vigrestadvegen 18 4362 VIGRESTAD 58.5679, 5.6934 77 / 196
Vigrestadvegen 19 4362 VIGRESTAD 58.5675, 5.6938 77 / 201
Vigrestadvegen 20 4362 VIGRESTAD 58.5679, 5.6936 77 / 196
Vigrestadvegen 21 4362 VIGRESTAD 58.5674, 5.6943 77 / 314
Vigrestadvegen 22 4362 VIGRESTAD 58.5681, 5.6932 77 / 196
Vigrestadvegen 23A 4362 VIGRESTAD 58.5673, 5.6946 77 / 377
Vigrestadvegen 23B 4362 VIGRESTAD 58.5673, 5.6948 77 / 378
Vigrestadvegen 24 4362 VIGRESTAD 58.5680, 5.6933 77 / 196
Vigrestadvegen 25 4362 VIGRESTAD 58.5671, 5.6944 77 / 376
Vigrestadvegen 26 4362 VIGRESTAD 58.5680, 5.6935 77 / 196
Vigrestadvegen 27 4362 VIGRESTAD 58.5670, 5.6947 77 / 173
Vigrestadvegen 28 4362 VIGRESTAD 58.5680, 5.6936 77 / 196
Vigrestadvegen 29 4362 VIGRESTAD 58.5670, 5.6953 77 / 167
Vigrestadvegen 30A 4362 VIGRESTAD 58.5676, 5.6945 77 / 197
Vigrestadvegen 30B 4362 VIGRESTAD 58.5677, 5.6945 77 / 197
Vigrestadvegen 30C 4362 VIGRESTAD 58.5677, 5.6944 77 / 197
Vigrestadvegen 30D 4362 VIGRESTAD 58.5677, 5.6943 77 / 197
Vigrestadvegen 30E 4362 VIGRESTAD 58.5677, 5.6943 77 / 197
Vigrestadvegen 30F 4362 VIGRESTAD 58.5678, 5.6942 77 / 197
Vigrestadvegen 30G 4362 VIGRESTAD 58.5678, 5.6941 77 / 197
Vigrestadvegen 30H 4362 VIGRESTAD 58.5678, 5.6941 77 / 197
Vigrestadvegen 30J 4362 VIGRESTAD 58.5678, 5.6940 77 / 197
Vigrestadvegen 31 4362 VIGRESTAD 58.5668, 5.6958 77 / 166
Vigrestadvegen 32 4362 VIGRESTAD 58.5671, 5.6964 77 / 304
Vigrestadvegen 33 4362 VIGRESTAD 58.5667, 5.6962 77 / 161
Vigrestadvegen 34 4362 VIGRESTAD 58.5669, 5.6966 77 / 83
Vigrestadvegen 35 4362 VIGRESTAD 58.5665, 5.6964 77 / 289

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken