Nordra Tjemsland 5
4360 VARHAUG

Nordra Tjemsland 5, 4360 VARHAUG er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Nordra Tjemsland 5, 4360 VARHAUG:

  • Postnummer: 4360 VARHAUG
  • Gards-/bruksnummer: 53 / 3 i 1119
  • Grunnkrins: 305 REIESTAD/TJEMSLAND
  • Valkrins: 4 VARHAUG
  • Kyrkjesogn: 6030703 Varhaug
  • Tettstad: Varhaug

Nordra Tjemsland

Nordra Tjemsland er ein veg i Hå kommune med 6 ulike adresser.
Husnummer frå 5 til 25.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Nordra Tjemsland 5 4360 VARHAUG 58.6131, 5.6558 53 / 3
Nordra Tjemsland 10 4360 VARHAUG 58.6133, 5.6582 53 / 7
Nordra Tjemsland 11 4360 VARHAUG 58.6123, 5.6588 53 / 2
Nordra Tjemsland 14 4360 VARHAUG 58.6126, 5.6601 53 / 28
Nordra Tjemsland 19 4360 VARHAUG 58.6120, 5.6628 53 / 4
Nordra Tjemsland 25 4360 VARHAUG 58.6119, 5.6661 53 / 4

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken