Måkevegen 13
4360 VARHAUG

Måkevegen 13, 4360 VARHAUG er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Måkevegen 13, 4360 VARHAUG:

  • Postnummer: 4360 VARHAUG
  • Gards-/bruksnummer: 53 / 80 i 1119
  • Grunnkrins: 304 VARHAUG ØST
  • Valkrins: 4 VARHAUG
  • Kyrkjesogn: 6030703 Varhaug
  • Tettstad: Varhaug

Måkevegen

Måkevegen er ein veg i Hå kommune med 9 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 13.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Måkevegen 1 4360 VARHAUG 58.6201, 5.6557 42 / 470
Måkevegen 2 4360 VARHAUG 58.6199, 5.6564 42 / 476
Måkevegen 3 4360 VARHAUG 58.6198, 5.6558 42 / 471
Måkevegen 4 4360 VARHAUG 58.6200, 5.6569 42 / 477
Måkevegen 5 4360 VARHAUG 58.6195, 5.6561 42 / 472
Måkevegen 6 4360 VARHAUG 58.6197, 5.6565 42 / 653
Måkevegen 7 4360 VARHAUG 58.6193, 5.6564 42 / 456
Måkevegen 9 4360 VARHAUG 58.6193, 5.6560 42 / 770
Måkevegen 13 4360 VARHAUG 58.6191, 5.6567 53 / 80

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken