Opstadvegen 650
4360 VARHAUG

Opstadvegen 650, 4360 VARHAUG er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Opstadvegen 650, 4360 VARHAUG:

  • Postnummer: 4360 VARHAUG
  • Gards-/bruksnummer: 53 / 20 i 1119
  • Grunnkrins: 305 REIESTAD/TJEMSLAND
  • Valkrins: 4 VARHAUG
  • Kyrkjesogn: 6030703 Varhaug
  • Tettstad: Varhaug

Opstadvegen

Opstadvegen er ein veg i Hå kommune med 115 ulike adresser.
Husnummer frå 3 til 664.

Adressene i Opstadvegen høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Opstadvegen 3 4365 NÆRBØ 58.6637, 5.6379 21 / 11
Opstadvegen 4 4365 NÆRBØ 58.6637, 5.6365 21 / 68
Opstadvegen 5 4365 NÆRBØ 58.6641, 5.6403 20 / 27
Opstadvegen 6 4365 NÆRBØ 58.6638, 5.6370 21 / 57
Opstadvegen 7 4365 NÆRBØ 58.6642, 5.6406 20 / 28
Opstadvegen 8 4365 NÆRBØ 58.6644, 5.6400 22 / 58
Opstadvegen 9 4365 NÆRBØ 58.6643, 5.6409 20 / 110
Opstadvegen 10 4365 NÆRBØ 58.6650, 5.6412 22 / 3
Opstadvegen 11 4365 NÆRBØ 58.6644, 5.6419 20 / 82
Opstadvegen 12A 4365 NÆRBØ 58.6649, 5.6418 22 / 32
Opstadvegen 12B 4365 NÆRBØ 58.6647, 5.6414 22 / 32
Opstadvegen 12C 4365 NÆRBØ 58.6648, 5.6419 22 / 32
Opstadvegen 13 4365 NÆRBØ 58.6646, 5.6424 20 / 68
Opstadvegen 14 4365 NÆRBØ 58.6647, 5.6409 22 / 51
Opstadvegen 15 4365 NÆRBØ 58.6646, 5.6428 20 / 6
Opstadvegen 16 4365 NÆRBØ 58.6650, 5.6430 22 / 28
Opstadvegen 18 4365 NÆRBØ 58.6652, 5.6426 22 / 53
Opstadvegen 19 4365 NÆRBØ 58.6646, 5.6437 26 / 111
Opstadvegen 20 4365 NÆRBØ 58.6652, 5.6431 22 / 66
Opstadvegen 21A 4365 NÆRBØ 58.6645, 5.6439 26 / 207
Opstadvegen 21B 4365 NÆRBØ 58.6643, 5.6441 26 / 958
Opstadvegen 22 4365 NÆRBØ 58.6652, 5.6435 22 / 44
Opstadvegen 23A 4365 NÆRBØ 58.6645, 5.6445 26 / 23
Opstadvegen 23B 4365 NÆRBØ 58.6646, 5.6448 26 / 629
Opstadvegen 24 4365 NÆRBØ 58.6653, 5.6440 22 / 48
Opstadvegen 25 4365 NÆRBØ 58.6648, 5.6446 26 / 532
Opstadvegen 26 4365 NÆRBØ 58.6655, 5.6438 22 / 69
Opstadvegen 27A 4365 NÆRBØ 58.6649, 5.6442 26 / 221
Opstadvegen 27B 4365 NÆRBØ 58.6649, 5.6443 26 / 221
Opstadvegen 28 4365 NÆRBØ 58.6655, 5.6441 22 / 68
Opstadvegen 29 4365 NÆRBØ 58.6651, 5.6449 26 / 112
Opstadvegen 30 4365 NÆRBØ 58.6654, 5.6445 22 / 49
Opstadvegen 31 4365 NÆRBØ 58.6651, 5.6452 26 / 285
Opstadvegen 32 4365 NÆRBØ 58.6658, 5.6445 22 / 85
Opstadvegen 33 4365 NÆRBØ 58.6652, 5.6455 26 / 116
Opstadvegen 34A 4365 NÆRBØ 58.6655, 5.6448 22 / 86
Opstadvegen 34B 4365 NÆRBØ 58.6655, 5.6448 22 / 86
Opstadvegen 34C 4365 NÆRBØ 58.6654, 5.6449 22 / 86
Opstadvegen 34D 4365 NÆRBØ 58.6656, 5.6449 22 / 86
Opstadvegen 34E 4365 NÆRBØ 58.6655, 5.6450 22 / 86
Opstadvegen 34F 4365 NÆRBØ 58.6655, 5.6450 22 / 86
Opstadvegen 34G 4365 NÆRBØ 58.6654, 5.6451 22 / 86
Opstadvegen 35 4365 NÆRBØ 58.6652, 5.6458 26 / 133
Opstadvegen 36 4365 NÆRBØ 58.6655, 5.6454 26 / 103
Opstadvegen 37 4365 NÆRBØ 58.6653, 5.6463 26 / 97
Opstadvegen 38 4365 NÆRBØ 58.6659, 5.6448 26 / 252
Opstadvegen 39A 4365 NÆRBØ 58.6654, 5.6465 26 / 1046
Opstadvegen 39B 4365 NÆRBØ 58.6654, 5.6465 26 / 1046
Opstadvegen 39C 4365 NÆRBØ 58.6654, 5.6465 26 / 1046
Opstadvegen 40 4365 NÆRBØ 58.6658, 5.6455 26 / 191
Opstadvegen 41 4365 NÆRBØ 58.6651, 5.6469 26 / 106
Opstadvegen 42 4365 NÆRBØ 58.6657, 5.6461 26 / 273
Opstadvegen 43 4365 NÆRBØ 58.6652, 5.6472 26 / 106
Opstadvegen 44 4365 NÆRBØ 58.6658, 5.6465 26 / 100
Opstadvegen 45 4365 NÆRBØ 58.6655, 5.6470 26 / 93
Opstadvegen 46 4365 NÆRBØ 58.6658, 5.6468 26 / 102
Opstadvegen 47 4365 NÆRBØ 58.6655, 5.6476 26 / 377
Opstadvegen 48A 4365 NÆRBØ 58.6659, 5.6473 26 / 105
Opstadvegen 48B 4365 NÆRBØ 58.6660, 5.6470 26 / 1129
Opstadvegen 48C 4365 NÆRBØ 58.6660, 5.6469 26 / 1128
Opstadvegen 48D 4365 NÆRBØ 58.6661, 5.6469 26 / 1127
Opstadvegen 48E 4365 NÆRBØ 58.6661, 5.6468 26 / 1126
Opstadvegen 49 4365 NÆRBØ 58.6653, 5.6478 26 / 56
Opstadvegen 50 4365 NÆRBØ 58.6659, 5.6478 26 / 54
Opstadvegen 51 4365 NÆRBØ 58.6654, 5.6481 26 / 715
Opstadvegen 53 4365 NÆRBØ 58.6655, 5.6485 26 / 65
Opstadvegen 108 4365 NÆRBØ 58.6608, 5.6646 26 / 61
Opstadvegen 140 4365 NÆRBØ 58.6591, 5.6659 26 / 959
Opstadvegen 141 4365 NÆRBØ 58.6585, 5.6655 26 / 180
Opstadvegen 142 4365 NÆRBØ 58.6588, 5.6663 26 / 150
Opstadvegen 144 4365 NÆRBØ 58.6586, 5.6663 26 / 153
Opstadvegen 146 4365 NÆRBØ 58.6583, 5.6666 26 / 162
Opstadvegen 148 4365 NÆRBØ 58.6581, 5.6666 26 / 163
Opstadvegen 170 4365 NÆRBØ 58.6558, 5.6654 26 / 94
Opstadvegen 180 4365 NÆRBØ 58.6551, 5.6668 38 / 5
Opstadvegen 210 4365 NÆRBØ 58.6525, 5.6670 38 / 9
Opstadvegen 212 4365 NÆRBØ 58.6524, 5.6665 38 / 9
Opstadvegen 241 4365 NÆRBØ 58.6505, 5.6719 38 / 21
Opstadvegen 243 4365 NÆRBØ 58.6506, 5.6753 38 / 4
Opstadvegen 245 4365 NÆRBØ 58.6505, 5.6761 38 / 4
Opstadvegen 251 4365 NÆRBØ 58.6504, 5.6693 38 / 17
Opstadvegen 270 4365 NÆRBØ 58.6474, 5.6680 38 / 15
Opstadvegen 272 4365 NÆRBØ 58.6477, 5.6679 38 / 15
Opstadvegen 274 4365 NÆRBØ 58.6469, 5.6626 19 / 26
Opstadvegen 461 4360 VARHAUG 58.6296, 5.6718 45 / 37
Opstadvegen 480 4360 VARHAUG 58.6298, 5.6640 45 / 14
Opstadvegen 481 4360 VARHAUG 58.6300, 5.6670 45 / 13
Opstadvegen 501 4360 VARHAUG 58.6286, 5.6661 45 / 47
Opstadvegen 521 4360 VARHAUG 58.6270, 5.6647 45 / 35
Opstadvegen 523 4360 VARHAUG 58.6270, 5.6654 45 / 35
Opstadvegen 571 4360 VARHAUG 58.6228, 5.6610 42 / 143
Opstadvegen 573 4360 VARHAUG 58.6235, 5.6642 42 / 170
Opstadvegen 575 4360 VARHAUG 58.6239, 5.6668 42 / 2
Opstadvegen 577 4360 VARHAUG 58.6235, 5.6700 52 / 10
Opstadvegen 583 4360 VARHAUG 58.6227, 5.6622 42 / 107
Opstadvegen 587 4360 VARHAUG 58.6212, 5.6604 42 / 623
Opstadvegen 601 4360 VARHAUG 58.6201, 5.6607 42 / 623
Opstadvegen 610 4360 VARHAUG 58.6194, 5.6577 53 / 52
Opstadvegen 611 4360 VARHAUG 58.6195, 5.6586 53 / 64
Opstadvegen 612 4360 VARHAUG 58.6195, 5.6568 42 / 844
Opstadvegen 613 4360 VARHAUG 58.6195, 5.6592 53 / 202
Opstadvegen 620 4360 VARHAUG 58.6193, 5.6572 53 / 66
Opstadvegen 621 4360 VARHAUG 58.6190, 5.6592 53 / 279
Opstadvegen 623 4360 VARHAUG 58.6190, 5.6591 53 / 279
Opstadvegen 625 4360 VARHAUG 58.6190, 5.6592 53 / 279
Opstadvegen 639 4360 VARHAUG 58.6183, 5.6588 53 / 97
Opstadvegen 641 4360 VARHAUG 58.6189, 5.6580 53 / 79
Opstadvegen 643 4360 VARHAUG 58.6188, 5.6578 53 / 79
Opstadvegen 647 4360 VARHAUG 58.6181, 5.6577 53 / 60
Opstadvegen 649 4360 VARHAUG 58.6178, 5.6579 53 / 61
Opstadvegen 650 4360 VARHAUG 58.6174, 5.6572 53 / 20
Opstadvegen 651 4360 VARHAUG 58.6174, 5.6587 53 / 204
Opstadvegen 653 4360 VARHAUG 58.6171, 5.6589 53 / 104
Opstadvegen 662 4360 VARHAUG 58.6170, 5.6577 53 / 18
Opstadvegen 664 4360 VARHAUG 58.6166, 5.6581 53 / 17

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken