Pilevegen 8
4360 VARHAUG

Pilevegen 8, 4360 VARHAUG er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Pilevegen 8, 4360 VARHAUG:

  • Postnummer: 4360 VARHAUG
  • Gards-/bruksnummer: 53 / 298 i 1119
  • Grunnkrins: 305 REIESTAD/TJEMSLAND
  • Valkrins: 4 VARHAUG
  • Kyrkjesogn: 6030703 Varhaug
  • Tettstad: Varhaug

Pilevegen

Pilevegen er ein veg i Hå kommune med 10 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 20.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Pilevegen 2 4360 VARHAUG 58.6165, 5.6533 53 / 89
Pilevegen 4 4360 VARHAUG 58.6158, 5.6538 53 / 70
Pilevegen 5 4360 VARHAUG 58.6155, 5.6531 53 / 39
Pilevegen 6 4360 VARHAUG 58.6156, 5.6536 53 / 298
Pilevegen 8 4360 VARHAUG 58.6156, 5.6538 53 / 298
Pilevegen 10 4360 VARHAUG 58.6156, 5.6541 53 / 306
Pilevegen 12 4360 VARHAUG 58.6157, 5.6544 53 / 308
Pilevegen 14 4360 VARHAUG 58.6157, 5.6546 53 / 307
Pilevegen 18 4360 VARHAUG 58.6155, 5.6543 53 / 50
Pilevegen 20 4360 VARHAUG 58.6154, 5.6539 53 / 27

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken