Brekkevegen 3A
4360 VARHAUG

Brekkevegen 3A, 4360 VARHAUG er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Brekkevegen 3A, 4360 VARHAUG:

  • Postnummer: 4360 VARHAUG
  • Gards-/bruksnummer: 42 / 817 i 1119
  • Grunnkrins: 304 VARHAUG ØST
  • Valkrins: 4 VARHAUG
  • Kyrkjesogn: 6030703 Varhaug
  • Tettstad: Varhaug

Brekkevegen

Brekkevegen er ein veg i Hå kommune med 23 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 30.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Brekkevegen 1A 4360 VARHAUG 58.6233, 5.6561 42 / 830
Brekkevegen 1B 4360 VARHAUG 58.6232, 5.6562 42 / 212
Brekkevegen 2 4360 VARHAUG 58.6236, 5.6559 42 / 258
Brekkevegen 3A 4360 VARHAUG 58.6232, 5.6565 42 / 817
Brekkevegen 3B 4360 VARHAUG 58.6232, 5.6567 42 / 243
Brekkevegen 4 4360 VARHAUG 58.6236, 5.6565 42 / 257
Brekkevegen 5 4360 VARHAUG 58.6232, 5.6573 42 / 240
Brekkevegen 6 4360 VARHAUG 58.6236, 5.6570 42 / 220
Brekkevegen 7 4360 VARHAUG 58.6232, 5.6577 42 / 221
Brekkevegen 8 4360 VARHAUG 58.6235, 5.6576 42 / 231
Brekkevegen 9 4360 VARHAUG 58.6231, 5.6582 42 / 219
Brekkevegen 10 4360 VARHAUG 58.6235, 5.6582 42 / 224
Brekkevegen 11 4360 VARHAUG 58.6231, 5.6589 42 / 171
Brekkevegen 13 4360 VARHAUG 58.6229, 5.6594 42 / 118
Brekkevegen 16 4360 VARHAUG 58.6234, 5.6595 42 / 636
Brekkevegen 17 4360 VARHAUG 58.6229, 5.6603 42 / 110
Brekkevegen 18 4360 VARHAUG 58.6232, 5.6598 42 / 638
Brekkevegen 20 4360 VARHAUG 58.6232, 5.6599 42 / 639
Brekkevegen 22 4360 VARHAUG 58.6232, 5.6600 42 / 640
Brekkevegen 24 4360 VARHAUG 58.6232, 5.6602 42 / 641
Brekkevegen 26 4360 VARHAUG 58.6232, 5.6603 42 / 642
Brekkevegen 28 4360 VARHAUG 58.6232, 5.6604 42 / 643
Brekkevegen 30 4360 VARHAUG 58.6231, 5.6605 42 / 644

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken