Hagane 14
4362 VIGRESTAD

Hagane 14, 4362 VIGRESTAD er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Hagane 14, 4362 VIGRESTAD:

  • Postnummer: 4362 VIGRESTAD
  • Gards-/bruksnummer: 77 / 392 i 1119
  • Grunnkrins: 404 VIGRESTAD/HAUGSTAD
  • Valkrins: 5 VIGRESTAD
  • Kyrkjesogn: 6030703 Varhaug
  • Tettstad: Vigrestad

Hagane

Hagane er ein veg i Hå kommune med 19 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 33.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Hagane 2 4362 VIGRESTAD 58.5697, 5.6985 77 / 394
Hagane 4 4362 VIGRESTAD 58.5695, 5.6984 77 / 395
Hagane 6 4362 VIGRESTAD 58.5695, 5.6986 77 / 396
Hagane 8 4362 VIGRESTAD 58.5695, 5.6979 77 / 399
Hagane 10 4362 VIGRESTAD 58.5696, 5.6979 77 / 398
Hagane 11A 4362 VIGRESTAD 58.5699, 5.6977 77 / 407
Hagane 11B 4362 VIGRESTAD 58.5700, 5.6976 77 / 407
Hagane 12 4362 VIGRESTAD 58.5697, 5.6979 77 / 397
Hagane 13 4362 VIGRESTAD 58.5699, 5.6972 77 / 389
Hagane 14 4362 VIGRESTAD 58.5695, 5.6977 77 / 392
Hagane 15 4362 VIGRESTAD 58.5699, 5.6968 77 / 388
Hagane 17 4362 VIGRESTAD 58.5695, 5.6969 77 / 25
Hagane 19 4362 VIGRESTAD 58.5695, 5.6970 77 / 25
Hagane 23 4362 VIGRESTAD 58.5692, 5.6973 77 / 405
Hagane 25 4362 VIGRESTAD 58.5692, 5.6980 77 / 400
Hagane 27 4362 VIGRESTAD 58.5692, 5.6981 77 / 401
Hagane 29 4362 VIGRESTAD 58.5692, 5.6983 77 / 402
Hagane 31 4362 VIGRESTAD 58.5692, 5.6986 77 / 403
Hagane 33 4362 VIGRESTAD 58.5692, 5.6987 77 / 404

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken