Nordlysvegen 6B
4362 VIGRESTAD

Nordlysvegen 6B, 4362 VIGRESTAD er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Nordlysvegen 6B, 4362 VIGRESTAD:

  • Postnummer: 4362 VIGRESTAD
  • Gards-/bruksnummer: 76 / 572 i 1119
  • Grunnkrins: 402 VOLD
  • Valkrins: 5 VIGRESTAD
  • Kyrkjesogn: 6030703 Varhaug
  • Tettstad: Vigrestad

Nordlysvegen

Nordlysvegen er ein veg i Hå kommune med 11 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 12.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Nordlysvegen 1 4362 VIGRESTAD 58.5711, 5.6819 76 / 302
Nordlysvegen 2 4362 VIGRESTAD 58.5707, 5.6817 76 / 451
Nordlysvegen 3 4362 VIGRESTAD 58.5713, 5.6816 76 / 303
Nordlysvegen 4 4362 VIGRESTAD 58.5705, 5.6817 76 / 453
Nordlysvegen 5 4362 VIGRESTAD 58.5714, 5.6812 76 / 304
Nordlysvegen 6A 4362 VIGRESTAD 58.5703, 5.6817 76 / 455
Nordlysvegen 6B 4362 VIGRESTAD 58.5703, 5.6816 76 / 572
Nordlysvegen 7 4362 VIGRESTAD 58.5715, 5.6809 76 / 305
Nordlysvegen 8 4362 VIGRESTAD 58.5703, 5.6813 76 / 454
Nordlysvegen 10 4362 VIGRESTAD 58.5706, 5.6813 76 / 452
Nordlysvegen 12 4362 VIGRESTAD 58.5708, 5.6813 76 / 450

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken