Kvednavegen 7
4362 VIGRESTAD

Kvednavegen 7, 4362 VIGRESTAD er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Kvednavegen 7, 4362 VIGRESTAD:

  • Postnummer: 4362 VIGRESTAD
  • Gards-/bruksnummer: 76 / 485 i 1119
  • Grunnkrins: 402 VOLD
  • Valkrins: 5 VIGRESTAD
  • Kyrkjesogn: 6030703 Varhaug
  • Tettstad: Vigrestad

Kvednavegen

Kvednavegen er ein veg i Hå kommune med 16 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 20.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Kvednavegen 1 4362 VIGRESTAD 58.5681, 5.6852 76 / 480
Kvednavegen 2 4362 VIGRESTAD 58.5682, 5.6860 76 / 466
Kvednavegen 3 4362 VIGRESTAD 58.5679, 5.6857 76 / 476
Kvednavegen 4 4362 VIGRESTAD 58.5682, 5.6863 76 / 482
Kvednavegen 5 4362 VIGRESTAD 58.5679, 5.6863 76 / 475
Kvednavegen 6 4362 VIGRESTAD 58.5684, 5.6864 76 / 395
Kvednavegen 7 4362 VIGRESTAD 58.5678, 5.6866 76 / 485
Kvednavegen 8 4362 VIGRESTAD 58.5685, 5.6860 76 / 396
Kvednavegen 10 4362 VIGRESTAD 58.5688, 5.6863 76 / 375
Kvednavegen 12 4362 VIGRESTAD 58.5687, 5.6869 76 / 502
Kvednavegen 14 4362 VIGRESTAD 58.5685, 5.6876 76 / 320
Kvednavegen 16A 4362 VIGRESTAD 58.5682, 5.6872 76 / 319
Kvednavegen 16B 4362 VIGRESTAD 58.5682, 5.6871 76 / 595
Kvednavegen 16C 4362 VIGRESTAD 58.5683, 5.6869 76 / 596
Kvednavegen 18 4362 VIGRESTAD 58.5680, 5.6870 76 / 483
Kvednavegen 20 4362 VIGRESTAD 58.5679, 5.6874 76 / 136

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken