Vardabråtet 9B
4362 VIGRESTAD

Vardabråtet 9B, 4362 VIGRESTAD er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Vardabråtet 9B, 4362 VIGRESTAD:

  • Postnummer: 4362 VIGRESTAD
  • Gards-/bruksnummer: 77 / 31 i 1119
  • Grunnkrins: 404 VIGRESTAD/HAUGSTAD
  • Valkrins: 5 VIGRESTAD
  • Kyrkjesogn: 6030703 Varhaug
  • Tettstad: Vigrestad

Vardabråtet

Vardabråtet er ein veg i Hå kommune med 33 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 15.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Vardabråtet 1 4362 VIGRESTAD 58.5703, 5.6959 77 / 274
Vardabråtet 2 4362 VIGRESTAD 58.5702, 5.6963 77 / 32
Vardabråtet 3 4362 VIGRESTAD 58.5701, 5.6960 77 / 59
Vardabråtet 4 4362 VIGRESTAD 58.5701, 5.6970 77 / 124
Vardabråtet 5 4362 VIGRESTAD 58.5703, 5.6955 77 / 86
Vardabråtet 6 4362 VIGRESTAD 58.5699, 5.6964 77 / 386
Vardabråtet 7 4362 VIGRESTAD 58.5703, 5.6951 77 / 118
Vardabråtet 8A 4362 VIGRESTAD 58.5695, 5.6967 77 / 25
Vardabråtet 8B 4362 VIGRESTAD 58.5696, 5.6967 77 / 25
Vardabråtet 8C 4362 VIGRESTAD 58.5695, 5.6965 77 / 25
Vardabråtet 8D 4362 VIGRESTAD 58.5696, 5.6965 77 / 25
Vardabråtet 8E 4362 VIGRESTAD 58.5695, 5.6964 77 / 25
Vardabråtet 8F 4362 VIGRESTAD 58.5696, 5.6964 77 / 25
Vardabråtet 9A 4362 VIGRESTAD 58.5699, 5.6947 77 / 31
Vardabråtet 9B 4362 VIGRESTAD 58.5699, 5.6948 77 / 31
Vardabråtet 9C 4362 VIGRESTAD 58.5699, 5.6949 77 / 31
Vardabråtet 9D 4362 VIGRESTAD 58.5699, 5.6950 77 / 31
Vardabråtet 9E 4362 VIGRESTAD 58.5699, 5.6951 77 / 31
Vardabråtet 9F 4362 VIGRESTAD 58.5699, 5.6952 77 / 31
Vardabråtet 9G 4362 VIGRESTAD 58.5699, 5.6954 77 / 31
Vardabråtet 9H 4362 VIGRESTAD 58.5699, 5.6955 77 / 31
Vardabråtet 10A 4362 VIGRESTAD 58.5693, 5.6965 77 / 180
Vardabråtet 10B 4362 VIGRESTAD 58.5693, 5.6967 77 / 180
Vardabråtet 10C 4362 VIGRESTAD 58.5693, 5.6968 77 / 180
Vardabråtet 10D 4362 VIGRESTAD 58.5693, 5.6965 77 / 180
Vardabråtet 10E 4362 VIGRESTAD 58.5693, 5.6966 77 / 180
Vardabråtet 10F 4362 VIGRESTAD 58.5693, 5.6967 77 / 180
Vardabråtet 10G 4362 VIGRESTAD 58.5693, 5.6968 77 / 180
Vardabråtet 11A 4362 VIGRESTAD 58.5698, 5.6957 77 / 432
Vardabråtet 11B 4362 VIGRESTAD 58.5700, 5.6960 77 / 51
Vardabråtet 12 4362 VIGRESTAD 58.5690, 5.6965 77 / 219
Vardabråtet 13 4362 VIGRESTAD 58.5697, 5.6960 77 / 91
Vardabråtet 15 4362 VIGRESTAD 58.5690, 5.6959 77 / 270

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken