Ånestadvegen 264
4360 VARHAUG

Ånestadvegen 264, 4360 VARHAUG er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Ånestadvegen 264, 4360 VARHAUG:

  • Postnummer: 4360 VARHAUG
  • Gards-/bruksnummer: 40 / 2 i 1119
  • Grunnkrins: 306 ÅNESTAD
  • Valkrins: 4 VARHAUG
  • Kyrkjesogn: 6030703 Varhaug
  • Tettstad:

Ånestadvegen

Ånestadvegen er ein veg i Hå kommune med 40 ulike adresser.
Husnummer frå 3 til 292.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Ånestadvegen 3 4360 VARHAUG 58.6152, 5.6483 54 / 79
Ånestadvegen 5 4360 VARHAUG 58.6155, 5.6481 54 / 19
Ånestadvegen 6 4360 VARHAUG 58.6193, 5.6469 42 / 49
Ånestadvegen 7 4360 VARHAUG 58.6158, 5.6482 54 / 160
Ånestadvegen 8 4360 VARHAUG 58.6199, 5.6468 42 / 778
Ånestadvegen 9 4360 VARHAUG 58.6159, 5.6480 54 / 66
Ånestadvegen 11 4360 VARHAUG 58.6162, 5.6479 42 / 138
Ånestadvegen 12 4360 VARHAUG 58.6198, 5.6478 42 / 53
Ånestadvegen 13 4360 VARHAUG 58.6165, 5.6478 42 / 123
Ånestadvegen 14 4360 VARHAUG 58.6196, 5.6478 42 / 162
Ånestadvegen 15 4360 VARHAUG 58.6168, 5.6478 42 / 482
Ånestadvegen 16 4360 VARHAUG 58.6198, 5.6482 42 / 286
Ånestadvegen 17 4360 VARHAUG 58.6175, 5.6482 42 / 81
Ånestadvegen 21 4360 VARHAUG 58.6180, 5.6490 42 / 116
Ånestadvegen 23 4360 VARHAUG 58.6187, 5.6482 42 / 148
Ånestadvegen 33 4360 VARHAUG 58.6226, 5.6551 42 / 292
Ånestadvegen 35 4360 VARHAUG 58.6240, 5.6559 45 / 56
Ånestadvegen 37 4360 VARHAUG 58.6244, 5.6561 45 / 33
Ånestadvegen 39 4360 VARHAUG 58.6243, 5.6564 45 / 59
Ånestadvegen 166 4360 VARHAUG 58.6267, 5.6548 45 / 25
Ånestadvegen 200 4360 VARHAUG 58.6293, 5.6581 45 / 10
Ånestadvegen 202 4360 VARHAUG 58.6295, 5.6578 45 / 10
Ånestadvegen 250 4360 VARHAUG 58.6329, 5.6627 45 / 1
Ånestadvegen 252 4360 VARHAUG 58.6331, 5.6626 45 / 1
Ånestadvegen 254 4360 VARHAUG 58.6351, 5.6587 45 / 18
Ånestadvegen 256 4360 VARHAUG 58.6350, 5.6578 45 / 18
Ånestadvegen 260 4360 VARHAUG 58.6361, 5.6537 45 / 31
Ånestadvegen 262 4360 VARHAUG 58.6356, 5.6541 45 / 31
Ånestadvegen 264 4360 VARHAUG 58.6368, 5.6527 40 / 2
Ånestadvegen 266 4360 VARHAUG 58.6371, 5.6524 40 / 2
Ånestadvegen 270 4360 VARHAUG 58.6372, 5.6475 40 / 17
Ånestadvegen 272 4360 VARHAUG 58.6374, 5.6472 40 / 17
Ånestadvegen 274 4360 VARHAUG 58.6377, 5.6441 39 / 7
Ånestadvegen 276 4360 VARHAUG 58.6379, 5.6438 39 / 7
Ånestadvegen 280 4360 VARHAUG 58.6330, 5.6642 45 / 15
Ånestadvegen 282 4360 VARHAUG 58.6335, 5.6631 45 / 15
Ånestadvegen 286 4360 VARHAUG 58.6332, 5.6648 45 / 16
Ånestadvegen 288 4360 VARHAUG 58.6339, 5.6644 45 / 16
Ånestadvegen 290 4360 VARHAUG 58.6336, 5.6665 45 / 12
Ånestadvegen 292 4360 VARHAUG 58.6337, 5.6673 45 / 12

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken