Anstaltveien 2
4365 NÆRBØ

Anstaltveien 2, 4365 NÆRBØ er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Anstaltveien 2, 4365 NÆRBØ:

  • Postnummer: 4365 NÆRBØ
  • Gards-/bruksnummer: 36 / 1 i 1119
  • Grunnkrins: 215 ÅNA KRETSFENGSEL
  • Valkrins: 3 NÆRBØ
  • Kyrkjesogn: 6030701 Nærbø
  • Tettstad:

Anstaltveien

Anstaltveien er ein veg i Hå kommune med 3 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 4.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Anstaltveien 1 4365 NÆRBØ 58.6436, 5.6815 36 / 1
Anstaltveien 2 4365 NÆRBØ 58.6435, 5.6806 36 / 1
Anstaltveien 4 4365 NÆRBØ 58.6437, 5.6832 36 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken