Hvitgata 3
4365 NÆRBØ

Hvitgata 3, 4365 NÆRBØ er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Hvitgata 3, 4365 NÆRBØ:

  • Postnummer: 4365 NÆRBØ
  • Gards-/bruksnummer: 36 / 1 i 1119
  • Grunnkrins: 215 ÅNA KRETSFENGSEL
  • Valkrins: 3 NÆRBØ
  • Kyrkjesogn: 6030701 Nærbø
  • Tettstad:

Hvitgata

Hvitgata er ei gate i Hå kommune med 4 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 4.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Hvitgata 1 4365 NÆRBØ 58.6428, 5.6826 36 / 1
Hvitgata 2 4365 NÆRBØ 58.6431, 5.6819 36 / 1
Hvitgata 3 4365 NÆRBØ 58.6432, 5.6830 36 / 1
Hvitgata 4 4365 NÆRBØ 58.6434, 5.6823 36 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken