Rødgata 6A
4365 NÆRBØ

Rødgata 6A, 4365 NÆRBØ er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Rødgata 6A, 4365 NÆRBØ:

  • Postnummer: 4365 NÆRBØ
  • Gards-/bruksnummer: 36 / 1 i 1119
  • Grunnkrins: 215 ÅNA KRETSFENGSEL
  • Valkrins: 3 NÆRBØ
  • Kyrkjesogn: 6030701 Nærbø
  • Tettstad:

Rødgata

Rødgata er ei gate i Hå kommune med 12 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 6.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Rødgata 1A 4365 NÆRBØ 58.6425, 5.6835 36 / 1
Rødgata 1B 4365 NÆRBØ 58.6425, 5.6836 36 / 1
Rødgata 2A 4365 NÆRBØ 58.6428, 5.6839 36 / 1
Rødgata 2B 4365 NÆRBØ 58.6428, 5.6840 36 / 1
Rødgata 3A 4365 NÆRBØ 58.6431, 5.6842 36 / 1
Rødgata 3B 4365 NÆRBØ 58.6431, 5.6844 36 / 1
Rødgata 4A 4365 NÆRBØ 58.6434, 5.6846 36 / 1
Rødgata 4B 4365 NÆRBØ 58.6434, 5.6848 36 / 1
Rødgata 5A 4365 NÆRBØ 58.6437, 5.6850 36 / 1
Rødgata 5B 4365 NÆRBØ 58.6437, 5.6852 36 / 1
Rødgata 6A 4365 NÆRBØ 58.6440, 5.6853 36 / 1
Rødgata 6B 4365 NÆRBØ 58.6440, 5.6855 36 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken