Kanalgata 2A
4365 NÆRBØ

Kanalgata 2A, 4365 NÆRBØ er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Kanalgata 2A, 4365 NÆRBØ:

  • Postnummer: 4365 NÆRBØ
  • Gards-/bruksnummer: 36 / 1 i 1119
  • Grunnkrins: 215 ÅNA KRETSFENGSEL
  • Valkrins: 3 NÆRBØ
  • Kyrkjesogn: 6030701 Nærbø
  • Tettstad:

Kanalgata

Kanalgata er ei gate i Hå kommune med 4 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 2.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Kanalgata 1A 4365 NÆRBØ 58.6421, 5.6840 36 / 1
Kanalgata 1B 4365 NÆRBØ 58.6422, 5.6843 36 / 1
Kanalgata 2A 4365 NÆRBØ 58.6423, 5.6849 36 / 1
Kanalgata 2B 4365 NÆRBØ 58.6423, 5.6851 36 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken