Nedre Steingata 2A
4365 NÆRBØ

Nedre Steingata 2A, 4365 NÆRBØ er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Nedre Steingata 2A, 4365 NÆRBØ:

  • Postnummer: 4365 NÆRBØ
  • Gards-/bruksnummer: 36 / 1 i 1119
  • Grunnkrins: 215 ÅNA KRETSFENGSEL
  • Valkrins: 3 NÆRBØ
  • Kyrkjesogn: 6030701 Nærbø
  • Tettstad:

Nedre Steingata

Nedre Steingata er ei gate i Hå kommune med 10 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 5.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Nedre Steingata 1A 4365 NÆRBØ 58.6409, 5.6841 36 / 1
Nedre Steingata 1B 4365 NÆRBØ 58.6409, 5.6843 36 / 1
Nedre Steingata 2A 4365 NÆRBØ 58.6414, 5.6847 36 / 1
Nedre Steingata 2B 4365 NÆRBØ 58.6413, 5.6849 36 / 1
Nedre Steingata 3A 4365 NÆRBØ 58.6418, 5.6852 36 / 1
Nedre Steingata 3B 4365 NÆRBØ 58.6417, 5.6854 36 / 1
Nedre Steingata 4A 4365 NÆRBØ 58.6422, 5.6858 36 / 1
Nedre Steingata 4B 4365 NÆRBØ 58.6422, 5.6859 36 / 1
Nedre Steingata 5A 4365 NÆRBØ 58.6427, 5.6864 36 / 1
Nedre Steingata 5B 4365 NÆRBØ 58.6426, 5.6865 36 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken