Koloniveien 1B
4365 NÆRBØ

Koloniveien 1B, 4365 NÆRBØ er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Koloniveien 1B, 4365 NÆRBØ:

  • Postnummer: 4365 NÆRBØ
  • Gards-/bruksnummer: 36 / 1 i 1119
  • Grunnkrins: 215 ÅNA KRETSFENGSEL
  • Valkrins: 3 NÆRBØ
  • Kyrkjesogn: 6030701 Nærbø
  • Tettstad:

Koloniveien

Koloniveien er ein veg i Hå kommune med 5 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 3.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Koloniveien 1A 4365 NÆRBØ 58.6418, 5.6836 36 / 1
Koloniveien 1B 4365 NÆRBØ 58.6418, 5.6837 36 / 1
Koloniveien 2A 4365 NÆRBØ 58.6414, 5.6838 36 / 1
Koloniveien 2B 4365 NÆRBØ 58.6413, 5.6840 36 / 1
Koloniveien 3 4365 NÆRBØ 58.6404, 5.6845 36 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken