Hvitveisvegen 9
2100 SKARNES

Hvitveisvegen 9, 2100 SKARNES er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Hvitveisvegen 9, 2100 SKARNES:

  • Postnummer: 2100 SKARNES
  • Gards-/bruksnummer: 40 / 301 i 0419
  • Grunnkrins: 105 TRONBØL
  • Valkrins: 2 Skarnes
  • Kyrkjesogn: 3120401 Strøm
  • Tettstad: Skarnes

Hvitveisvegen

Hvitveisvegen er ein veg i Sør-Odal kommune med 10 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 10.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Hvitveisvegen 1 2100 SKARNES 60.2401, 11.6788 40 / 305
Hvitveisvegen 2 2100 SKARNES 60.2405, 11.6787 40 / 296
Hvitveisvegen 3 2100 SKARNES 60.2401, 11.6793 40 / 304
Hvitveisvegen 4 2100 SKARNES 60.2405, 11.6792 40 / 297
Hvitveisvegen 5 2100 SKARNES 60.2401, 11.6797 40 / 303
Hvitveisvegen 6 2100 SKARNES 60.2406, 11.6796 40 / 298
Hvitveisvegen 7 2100 SKARNES 60.2402, 11.6802 40 / 302
Hvitveisvegen 8 2100 SKARNES 60.2406, 11.6801 40 / 299
Hvitveisvegen 9 2100 SKARNES 60.2403, 11.6808 40 / 301
Hvitveisvegen 10 2100 SKARNES 60.2406, 11.6805 40 / 300

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken