Korsmotunet 2A
2100 SKARNES

Korsmotunet 2A, 2100 SKARNES er ei adresse i Sør-Odal.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Korsmotunet 2A, 2100 SKARNES:

  • Postnummer: 2100 SKARNES
  • Gards-/bruksnummer: 84 / 169 i 0419 Sør-Odal
  • Grunnkrins: 103 KORSMO
  • Valkrins: 2 Skarnes
  • Kyrkjesogn: 3120402 Ulleren
  • Tettstad: Skarnes

Korsmotunet

Korsmotunet er ein veg i Sør-Odal kommune med 44 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 30.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Korsmotunet 1A 2100 SKARNES 60.2528, 11.6692 84 / 169
Korsmotunet 1B 2100 SKARNES 60.2528, 11.6692 84 / 169
Korsmotunet 2A 2100 SKARNES 60.2532, 11.6707 84 / 169
Korsmotunet 2B 2100 SKARNES 60.2532, 11.6707 84 / 169
Korsmotunet 2C 2100 SKARNES 60.2532, 11.6707 84 / 169
Korsmotunet 2D 2100 SKARNES 60.2532, 11.6707 84 / 169
Korsmotunet 2E 2100 SKARNES 60.2532, 11.6707 84 / 169
Korsmotunet 2F 2100 SKARNES 60.2532, 11.6707 84 / 169
Korsmotunet 3A 2100 SKARNES 60.2528, 11.6692 84 / 169
Korsmotunet 3B 2100 SKARNES 60.2528, 11.6692 84 / 169
Korsmotunet 4A 2100 SKARNES 60.2530, 11.6712 84 / 169
Korsmotunet 4B 2100 SKARNES 60.2530, 11.6712 84 / 169
Korsmotunet 4C 2100 SKARNES 60.2530, 11.6712 84 / 169
Korsmotunet 4D 2100 SKARNES 60.2530, 11.6712 84 / 169
Korsmotunet 4E 2100 SKARNES 60.2530, 11.6712 84 / 169
Korsmotunet 4F 2100 SKARNES 60.2530, 11.6712 84 / 169
Korsmotunet 5A 2100 SKARNES 60.2526, 11.6694 84 / 169
Korsmotunet 5B 2100 SKARNES 60.2526, 11.6694 84 / 169
Korsmotunet 6A 2100 SKARNES 60.2526, 11.6701 84 / 169
Korsmotunet 6B 2100 SKARNES 60.2526, 11.6701 84 / 169
Korsmotunet 6C 2100 SKARNES 60.2526, 11.6701 84 / 169
Korsmotunet 6D 2100 SKARNES 60.2526, 11.6701 84 / 169
Korsmotunet 7A 2100 SKARNES 60.2526, 11.6694 84 / 169
Korsmotunet 7B 2100 SKARNES 60.2526, 11.6694 84 / 169
Korsmotunet 9A 2100 SKARNES 60.2524, 11.6696 84 / 169
Korsmotunet 9B 2100 SKARNES 60.2524, 11.6696 84 / 169
Korsmotunet 11A 2100 SKARNES 60.2524, 11.6696 84 / 169
Korsmotunet 11B 2100 SKARNES 60.2524, 11.6696 84 / 169
Korsmotunet 13A 2100 SKARNES 60.2522, 11.6696 84 / 169
Korsmotunet 13B 2100 SKARNES 60.2522, 11.6697 84 / 169
Korsmotunet 15A 2100 SKARNES 60.2522, 11.6698 84 / 169
Korsmotunet 15B 2100 SKARNES 60.2521, 11.6698 84 / 169
Korsmotunet 17 2100 SKARNES 60.2522, 11.6701 84 / 169
Korsmotunet 19 2100 SKARNES 60.2522, 11.6702 84 / 169
Korsmotunet 21 2100 SKARNES 60.2522, 11.6704 84 / 169
Korsmotunet 23 2100 SKARNES 60.2521, 11.6705 84 / 169
Korsmotunet 24A 2100 SKARNES 60.2525, 11.6708 84 / 169
Korsmotunet 24B 2100 SKARNES 60.2525, 11.6708 84 / 169
Korsmotunet 26A 2100 SKARNES 60.2526, 11.6709 84 / 169
Korsmotunet 26B 2100 SKARNES 60.2526, 11.6709 84 / 169
Korsmotunet 28A 2100 SKARNES 60.2526, 11.6709 84 / 169
Korsmotunet 28B 2100 SKARNES 60.2526, 11.6709 84 / 169
Korsmotunet 30A 2100 SKARNES 60.2527, 11.6711 84 / 169
Korsmotunet 30B 2100 SKARNES 60.2527, 11.6711 84 / 169

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken