Konows veg 4
2100 SKARNES

Konows veg 4, 2100 SKARNES er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Konows veg 4, 2100 SKARNES:

  • Postnummer: 2100 SKARNES
  • Gards-/bruksnummer: 41 / 23 i 0419
  • Grunnkrins: 106 SKARNES
  • Valkrins: 2 Skarnes
  • Kyrkjesogn: 3120401 Strøm
  • Tettstad: Skarnes

Konows veg

Konows veg er ein veg i Sør-Odal kommune med 8 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 16.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Konows veg 2 2100 SKARNES 60.2544, 11.6863 41 / 387
Konows veg 4 2100 SKARNES 60.2539, 11.6867 41 / 23
Konows veg 8 2100 SKARNES 60.2535, 11.6865 41 / 1
Konows veg 10 2100 SKARNES 60.2536, 11.6859 41 / 300
Konows veg 11 2100 SKARNES 60.2533, 11.6844 41 / 327
Konows veg 12 2100 SKARNES 60.2531, 11.6853 41 / 150
Konows veg 13 2100 SKARNES 60.2532, 11.6848 41 / 327
Konows veg 16 2100 SKARNES 60.2524, 11.6848 41 / 165

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken