Karl Thonanders veg 11
2100 SKARNES

Karl Thonanders veg 11, 2100 SKARNES er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Karl Thonanders veg 11, 2100 SKARNES:

  • Postnummer: 2100 SKARNES
  • Gards-/bruksnummer: 41 / 86 i 0419
  • Grunnkrins: 106 SKARNES
  • Valkrins: 2 Skarnes
  • Kyrkjesogn: 3120401 Strøm
  • Tettstad: Skarnes

Karl Thonanders veg

Karl Thonanders veg er ein veg i Sør-Odal kommune med 13 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 14.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Karl Thonanders veg 1 2100 SKARNES 60.2525, 11.6806 41 / 569
Karl Thonanders veg 2 2100 SKARNES 60.2526, 11.6818 41 / 2
Karl Thonanders veg 3 2100 SKARNES 60.2524, 11.6808 41 / 569
Karl Thonanders veg 5A 2100 SKARNES 60.2523, 11.6817 41 / 570
Karl Thonanders veg 5B 2100 SKARNES 60.2523, 11.6817 41 / 570
Karl Thonanders veg 5C 2100 SKARNES 60.2522, 11.6819 41 / 570
Karl Thonanders veg 5D 2100 SKARNES 60.2522, 11.6819 41 / 570
Karl Thonanders veg 7 2100 SKARNES 60.2518, 11.6814 41 / 76
Karl Thonanders veg 9 2100 SKARNES 60.2521, 11.6822 41 / 372
Karl Thonanders veg 11 2100 SKARNES 60.2520, 11.6826 41 / 86
Karl Thonanders veg 12 2100 SKARNES 60.2522, 11.6835 41 / 204
Karl Thonanders veg 13 2100 SKARNES 60.2520, 11.6834 41 / 96
Karl Thonanders veg 14 2100 SKARNES 60.2520, 11.6846 41 / 52

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken