Øgardsvegen 36
2100 SKARNES

Øgardsvegen 36, 2100 SKARNES er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Øgardsvegen 36, 2100 SKARNES:

  • Postnummer: 2100 SKARNES
  • Gards-/bruksnummer: 41 / 69 i 0419
  • Grunnkrins: 106 SKARNES
  • Valkrins: 2 Skarnes
  • Kyrkjesogn: 3120401 Strøm
  • Tettstad: Skarnes

Øgardsvegen

Øgardsvegen er ein veg i Sør-Odal kommune med 57 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 64.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Øgardsvegen 2 2100 SKARNES 60.2536, 1,000.0000 41 / 2
Øgardsvegen 3 2100 SKARNES 60.2540, 11.6833 41 / 397
Øgardsvegen 5 2100 SKARNES 60.2539, 11.6825 41 / 375
Øgardsvegen 6 2100 SKARNES 60.2532, 11.6820 41 / 441
Øgardsvegen 8 2100 SKARNES 60.2533, 11.6819 41 / 441
Øgardsvegen 10 2100 SKARNES 60.2534, 11.6817 41 / 441
Øgardsvegen 11 2100 SKARNES 60.2535, 11.6815 41 / 359
Øgardsvegen 12 2100 SKARNES 60.2533, 11.6817 41 / 441
Øgardsvegen 13A 2100 SKARNES 60.2534, 11.6812 41 / 359
Øgardsvegen 13B 2100 SKARNES 60.2535, 11.6810 41 / 359
Øgardsvegen 14A 2100 SKARNES 60.2533, 11.6814 41 / 2
Øgardsvegen 14B 2100 SKARNES 60.2532, 11.6815 41 / 2
Øgardsvegen 15 2100 SKARNES 60.2536, 11.6813 41 / 359
Øgardsvegen 16A 2100 SKARNES 60.2531, 11.6811 41 / 42
Øgardsvegen 16B 2100 SKARNES 60.2531, 11.6813 41 / 42
Øgardsvegen 17 2100 SKARNES 60.2532, 11.6807 41 / 488
Øgardsvegen 18 2100 SKARNES 60.2530, 11.6809 41 / 176
Øgardsvegen 19 2100 SKARNES 60.2531, 11.6807 41 / 488
Øgardsvegen 20 2100 SKARNES 60.2529, 11.6810 41 / 176
Øgardsvegen 21 2100 SKARNES 60.2528, 11.6804 41 / 2
Øgardsvegen 22 2100 SKARNES 60.2529, 11.6811 41 / 176
Øgardsvegen 23 2100 SKARNES 60.2527, 11.6802 41 / 2
Øgardsvegen 24 2100 SKARNES 60.2527, 11.6812 41 / 2
Øgardsvegen 25 2100 SKARNES 60.2526, 11.6801 41 / 39
Øgardsvegen 26 2100 SKARNES 60.2527, 11.6814 41 / 2
Øgardsvegen 27 2100 SKARNES 60.2525, 11.6799 41 / 39
Øgardsvegen 28 2100 SKARNES 60.2527, 11.6809 41 / 2
Øgardsvegen 29 2100 SKARNES 60.2523, 11.6800 41 / 239
Øgardsvegen 30 2100 SKARNES 60.2528, 11.6808 41 / 2
Øgardsvegen 31 2100 SKARNES 60.2522, 11.6800 41 / 239
Øgardsvegen 32 2100 SKARNES 60.2527, 11.6807 41 / 2
Øgardsvegen 33 2100 SKARNES 60.2520, 11.6795 41 / 46
Øgardsvegen 34 2100 SKARNES 60.2525, 11.6804 41 / 569
Øgardsvegen 35 2100 SKARNES 60.2521, 11.6796 41 / 46
Øgardsvegen 36 2100 SKARNES 60.2521, 11.6813 41 / 69
Øgardsvegen 37 2100 SKARNES 60.2521, 11.6790 41 / 46
Øgardsvegen 38 2100 SKARNES 60.2521, 11.6812 41 / 69
Øgardsvegen 39 2100 SKARNES 60.2520, 11.6790 41 / 46
Øgardsvegen 40A 2100 SKARNES 60.2520, 11.6811 41 / 69
Øgardsvegen 40B 2100 SKARNES 60.2521, 11.6810 41 / 54
Øgardsvegen 41 2100 SKARNES 60.2517, 11.6791 41 / 140
Øgardsvegen 42 2100 SKARNES 60.2521, 11.6808 41 / 438
Øgardsvegen 43 2100 SKARNES 60.2513, 11.6789 41 / 166
Øgardsvegen 44 2100 SKARNES 60.2522, 11.6806 41 / 438
Øgardsvegen 45 2100 SKARNES 60.2511, 11.6786 41 / 38
Øgardsvegen 46 2100 SKARNES 60.2513, 11.6800 41 / 164
Øgardsvegen 47 2100 SKARNES 60.2508, 11.6785 41 / 30
Øgardsvegen 48 2100 SKARNES 60.2507, 11.6794 41 / 508
Øgardsvegen 51 2100 SKARNES 60.2503, 11.6779 41 / 370
Øgardsvegen 53 2100 SKARNES 60.2502, 11.6784 41 / 64
Øgardsvegen 54 2100 SKARNES 60.2499, 11.6792 41 / 103
Øgardsvegen 56 2100 SKARNES 60.2498, 11.6799 41 / 265
Øgardsvegen 58 2100 SKARNES 60.2495, 11.6791 41 / 120
Øgardsvegen 59 2100 SKARNES 60.2506, 11.6787 41 / 59
Øgardsvegen 60 2100 SKARNES 60.2493, 11.6790 41 / 32
Øgardsvegen 62 2100 SKARNES 60.2491, 11.6791 41 / 310
Øgardsvegen 64 2100 SKARNES 60.2492, 11.6789 41 / 310

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken