Grendevegen 1
2100 SKARNES

Grendevegen 1, 2100 SKARNES er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Grendevegen 1, 2100 SKARNES:

  • Postnummer: 2100 SKARNES
  • Gards-/bruksnummer: 41 / 68 i 0419
  • Grunnkrins: 106 SKARNES
  • Valkrins: 2 Skarnes
  • Kyrkjesogn: 3120401 Strøm
  • Tettstad: Skarnes

Grendevegen

Grendevegen er ein veg i Sør-Odal kommune med 23 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 32.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Grendevegen 1 2100 SKARNES 60.2511, 11.6797 41 / 68
Grendevegen 2 2100 SKARNES 60.2513, 11.6805 41 / 182
Grendevegen 3 2100 SKARNES 60.2510, 11.6797 41 / 385
Grendevegen 4 2100 SKARNES 60.2512, 11.6811 41 / 321
Grendevegen 5 2100 SKARNES 60.2509, 11.6802 41 / 266
Grendevegen 6 2100 SKARNES 60.2510, 11.6820 41 / 89
Grendevegen 7 2100 SKARNES 60.2509, 11.6811 41 / 159
Grendevegen 8 2100 SKARNES 60.2509, 11.6825 41 / 228
Grendevegen 9 2100 SKARNES 60.2508, 11.6818 41 / 40
Grendevegen 10 2100 SKARNES 60.2508, 11.6834 41 / 202
Grendevegen 11 2100 SKARNES 60.2505, 11.6815 41 / 208
Grendevegen 12 2100 SKARNES 60.2511, 11.6836 41 / 55
Grendevegen 13 2100 SKARNES 60.2506, 11.6834 41 / 195
Grendevegen 14 2100 SKARNES 60.2513, 11.6840 41 / 49
Grendevegen 22 2100 SKARNES 60.2514, 11.6850 41 / 199
Grendevegen 24 2100 SKARNES 60.2513, 11.6852 41 / 199
Grendevegen 26 2100 SKARNES 60.2511, 11.6845 41 / 181
Grendevegen 27 2100 SKARNES 60.2505, 11.6842 41 / 196
Grendevegen 28 2100 SKARNES 60.2508, 11.6843 41 / 180
Grendevegen 29 2100 SKARNES 60.2502, 11.6851 41 / 60
Grendevegen 30 2100 SKARNES 60.2508, 11.6852 41 / 184
Grendevegen 31 2100 SKARNES 60.2504, 11.6856 41 / 221
Grendevegen 32 2100 SKARNES 60.2512, 11.6848 41 / 475

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken