Silovegen 5
2100 SKARNES

Silovegen 5, 2100 SKARNES er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Silovegen 5, 2100 SKARNES:

  • Postnummer: 2100 SKARNES
  • Gards-/bruksnummer: 41 / 370 i 0419
  • Grunnkrins: 106 SKARNES
  • Valkrins: 2 Skarnes
  • Kyrkjesogn: 3120401 Strøm
  • Tettstad: Skarnes

Silovegen

Silovegen er ein veg i Sør-Odal kommune med 12 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 20.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Silovegen 1 2100 SKARNES 60.2499, 11.6782 41 / 130
Silovegen 2 2100 SKARNES 60.2490, 11.6778 41 / 516
Silovegen 3A 2100 SKARNES 60.2499, 11.6776 41 / 370
Silovegen 3B 2100 SKARNES 60.2500, 11.6777 41 / 370
Silovegen 5 2100 SKARNES 60.2501, 11.6777 41 / 370
Silovegen 7 2100 SKARNES 60.2503, 11.6777 41 / 370
Silovegen 9 2100 SKARNES 60.2505, 11.6780 41 / 336
Silovegen 11 2100 SKARNES 60.2511, 11.6777 41 / 66
Silovegen 13 2100 SKARNES 60.2507, 11.6768 41 / 70
Silovegen 15 2100 SKARNES 60.2500, 11.6769 41 / 480
Silovegen 18 2100 SKARNES 60.2486, 11.6754 41 / 281
Silovegen 20 2100 SKARNES 60.2492, 11.6762 41 / 267

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken