Lensmannsvegen 12
7320 FANNREM

Lensmannsvegen 12, 7320 FANNREM er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Lensmannsvegen 12, 7320 FANNREM:

  • Postnummer: 7320 FANNREM
  • Gards-/bruksnummer: 17 / 71 i 5024
  • Grunnkrins: 204 AUNEMO-GJØLØYA
  • Valkrins: 3 GRØTTE
  • Kyrkjesogn: 9060101 Orkdal
  • Tettstad: Orkanger/Fannrem

Lensmannsvegen

Lensmannsvegen er ein veg i Orkdal kommune med 4 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 12.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Lensmannsvegen 1 7320 FANNREM 63.2741, 9.8262 17 / 124
Lensmannsvegen 4 7320 FANNREM 63.2746, 9.8258 17 / 126
Lensmannsvegen 5 7320 FANNREM 63.2748, 9.8266 17 / 69
Lensmannsvegen 12 7320 FANNREM 63.2749, 9.8259 17 / 71

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken