Gjerdesletta 3
8023 BODØ

Gjerdesletta 3, 8023 BODØ er ei adresse i Bodø.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Gjerdesletta 3, 8023 BODØ:

  • Postnummer: 8023 BODØ
  • Gards-/bruksnummer: 42 / 249 i 1804 Bodø
  • Grunnkrins: 712 LILLEGJERDÅSEN
  • Valkrins: 45 MØRKVED
  • Kyrkjesogn: 10010203 Innstranden
  • Tettstad: Bodø

Gjerdesletta

Gjerdesletta er ein veg i Bodø kommune med 6 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 8.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Gjerdesletta 1 8023 BODØ 67.2845, 14.5493 42 / 117
Gjerdesletta 2 8023 BODØ 67.2845, 14.5502 42 / 119
Gjerdesletta 3 8023 BODØ 67.2845, 14.5492 42 / 249
Gjerdesletta 4 8023 BODØ 67.2846, 14.5501 42 / 120
Gjerdesletta 6 8023 BODØ 67.2847, 14.5499 42 / 121
Gjerdesletta 8 8023 BODØ 67.2847, 14.5498 42 / 122

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken