Hellmyrbruddet 51
8011 BODØ

Hellmyrbruddet 51, 8011 BODØ er ei adresse i Bodø.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Hellmyrbruddet 51, 8011 BODØ:

  • Postnummer: 8011 BODØ
  • Gards-/bruksnummer: 38 / 323 i 1804 Bodø
  • Grunnkrins: 516 HELLRAN
  • Valkrins: 9 SALTVERN
  • Kyrkjesogn: 10010301 Rønvik
  • Tettstad: Bodø

Hellmyrbruddet

Hellmyrbruddet er ein veg i Bodø kommune med 68 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 55.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Hellmyrbruddet 1 8011 BODØ 67.2900, 14.4470 38 / 332
Hellmyrbruddet 3 8011 BODØ 67.2902, 14.4475 38 / 333
Hellmyrbruddet 5 8011 BODØ 67.2911, 14.4488 38 / 323
Hellmyrbruddet 7 8011 BODØ 67.2912, 14.4490 38 / 323
Hellmyrbruddet 9 8011 BODØ 67.2912, 14.4493 38 / 323
Hellmyrbruddet 11 8011 BODØ 67.2912, 14.4496 38 / 323
Hellmyrbruddet 13 8011 BODØ 67.2911, 14.4499 38 / 323
Hellmyrbruddet 15 8011 BODØ 67.2910, 14.4500 38 / 323
Hellmyrbruddet 16A 8011 BODØ 67.2905, 14.4500 38 / 653
Hellmyrbruddet 16B 8011 BODØ 67.2905, 14.4502 38 / 653
Hellmyrbruddet 16C 8011 BODØ 67.2905, 14.4504 38 / 653
Hellmyrbruddet 16D 8011 BODØ 67.2905, 14.4505 38 / 653
Hellmyrbruddet 16E 8011 BODØ 67.2906, 14.4507 38 / 653
Hellmyrbruddet 16F 8011 BODØ 67.2906, 14.4508 38 / 653
Hellmyrbruddet 16G 8011 BODØ 67.2906, 14.4510 38 / 653
Hellmyrbruddet 16H 8011 BODØ 67.2906, 14.4511 38 / 653
Hellmyrbruddet 16I 8011 BODØ 67.2905, 14.4513 38 / 653
Hellmyrbruddet 16J 8011 BODØ 67.2904, 14.4512 38 / 653
Hellmyrbruddet 16K 8011 BODØ 67.2904, 14.4511 38 / 653
Hellmyrbruddet 16L 8011 BODØ 67.2903, 14.4510 38 / 653
Hellmyrbruddet 16M 8011 BODØ 67.2903, 14.4509 38 / 653
Hellmyrbruddet 16N 8011 BODØ 67.2902, 14.4509 38 / 653
Hellmyrbruddet 16O 8011 BODØ 67.2902, 14.4508 38 / 653
Hellmyrbruddet 18A 8011 BODØ 67.2904, 14.4500 38 / 653
Hellmyrbruddet 18B 8011 BODØ 67.2905, 14.4502 38 / 653
Hellmyrbruddet 18C 8011 BODØ 67.2905, 14.4504 38 / 653
Hellmyrbruddet 18D 8011 BODØ 67.2905, 14.4505 38 / 653
Hellmyrbruddet 18E 8011 BODØ 67.2905, 14.4507 38 / 653
Hellmyrbruddet 18F 8011 BODØ 67.2906, 14.4508 38 / 653
Hellmyrbruddet 18G 8011 BODØ 67.2906, 14.4510 38 / 653
Hellmyrbruddet 18H 8011 BODØ 67.2906, 14.4512 38 / 653
Hellmyrbruddet 18I 8011 BODØ 67.2904, 14.4514 38 / 653
Hellmyrbruddet 18J 8011 BODØ 67.2904, 14.4513 38 / 653
Hellmyrbruddet 18K 8011 BODØ 67.2903, 14.4512 38 / 653
Hellmyrbruddet 18L 8011 BODØ 67.2903, 14.4511 38 / 653
Hellmyrbruddet 18M 8011 BODØ 67.2902, 14.4510 38 / 653
Hellmyrbruddet 18N 8011 BODØ 67.2902, 14.4509 38 / 653
Hellmyrbruddet 18O 8011 BODØ 67.2901, 14.4508 38 / 653
Hellmyrbruddet 20A 8011 BODØ 67.2904, 14.4501 38 / 653
Hellmyrbruddet 20B 8011 BODØ 67.2904, 14.4502 38 / 653
Hellmyrbruddet 20C 8011 BODØ 67.2904, 14.4504 38 / 653
Hellmyrbruddet 20D 8011 BODØ 67.2905, 14.4506 38 / 653
Hellmyrbruddet 20E 8011 BODØ 67.2905, 14.4508 38 / 653
Hellmyrbruddet 20F 8011 BODØ 67.2905, 14.4509 38 / 653
Hellmyrbruddet 20G 8011 BODØ 67.2905, 14.4510 38 / 653
Hellmyrbruddet 20H 8011 BODØ 67.2906, 14.4512 38 / 653
Hellmyrbruddet 20I 8011 BODØ 67.2904, 14.4515 38 / 653
Hellmyrbruddet 20J 8011 BODØ 67.2904, 14.4513 38 / 653
Hellmyrbruddet 20K 8011 BODØ 67.2903, 14.4512 38 / 653
Hellmyrbruddet 20L 8011 BODØ 67.2903, 14.4512 38 / 653
Hellmyrbruddet 20M 8011 BODØ 67.2902, 14.4511 38 / 653
Hellmyrbruddet 20N 8011 BODØ 67.2902, 14.4510 38 / 653
Hellmyrbruddet 20O 8011 BODØ 67.2901, 14.4509 38 / 653
Hellmyrbruddet 27 8011 BODØ 67.2910, 14.4511 38 / 323
Hellmyrbruddet 29 8011 BODØ 67.2912, 14.4516 38 / 323
Hellmyrbruddet 31 8011 BODØ 67.2913, 14.4520 38 / 323
Hellmyrbruddet 33 8011 BODØ 67.2914, 14.4529 38 / 323
Hellmyrbruddet 35 8011 BODØ 67.2914, 14.4531 38 / 323
Hellmyrbruddet 37 8011 BODØ 67.2915, 14.4532 38 / 323
Hellmyrbruddet 39 8011 BODØ 67.2908, 14.4524 38 / 323
Hellmyrbruddet 41 8011 BODØ 67.2909, 14.4526 38 / 323
Hellmyrbruddet 43 8011 BODØ 67.2910, 14.4528 38 / 323
Hellmyrbruddet 45 8011 BODØ 67.2910, 14.4530 38 / 323
Hellmyrbruddet 47 8011 BODØ 67.2911, 14.4531 38 / 323
Hellmyrbruddet 49 8011 BODØ 67.2912, 14.4532 38 / 323
Hellmyrbruddet 51 8011 BODØ 67.2912, 14.4534 38 / 323
Hellmyrbruddet 53 8011 BODØ 67.2913, 14.4536 38 / 323
Hellmyrbruddet 55 8011 BODØ 67.2914, 14.4535 38 / 323

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken