Hellran 12A
8011 BODØ

Hellran 12A, 8011 BODØ er ei adresse i Bodø.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Hellran 12A, 8011 BODØ:

  • Postnummer: 8011 BODØ
  • Gards-/bruksnummer: 31 / 897 i 1804 Bodø
  • Grunnkrins: 517 RØDBREKKA
  • Valkrins: 9 SALTVERN
  • Kyrkjesogn: 10010301 Rønvik
  • Tettstad: Bodø

Hellran

Hellran er ein veg i Bodø kommune med 15 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 14.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Hellran 1 8011 BODØ 67.2919, 14.4478 31 / 895
Hellran 2 8011 BODØ 67.2918, 14.4491 31 / 911
Hellran 3 8011 BODØ 67.2921, 14.4485 31 / 893
Hellran 4 8011 BODØ 67.2920, 14.4497 31 / 900
Hellran 5 8011 BODØ 67.2922, 14.4492 31 / 894
Hellran 6A 8011 BODØ 67.2920, 14.4507 31 / 901
Hellran 6B 8011 BODØ 67.2918, 14.4501 31 / 1068
Hellran 7 8011 BODØ 67.2925, 14.4496 31 / 820
Hellran 8 8011 BODØ 67.2922, 14.4501 31 / 899
Hellran 9 8011 BODØ 67.2926, 14.4509 31 / 896
Hellran 10 8011 BODØ 67.2923, 14.4506 31 / 898
Hellran 11 8011 BODØ 67.2928, 14.4516 31 / 910
Hellran 12A 8011 BODØ 67.2924, 14.4511 31 / 897
Hellran 12B 8011 BODØ 67.2924, 14.4513 31 / 1433
Hellran 14 8011 BODØ 67.2926, 14.4521 31 / 912

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken