Høgda 2
8023 BODØ

Høgda 2, 8023 BODØ er ei adresse i Bodø.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Høgda 2, 8023 BODØ:

  • Postnummer: 8023 BODØ
  • Gards-/bruksnummer: 42 / 95 i 1804 Bodø
  • Grunnkrins: 712 LILLEGJERDÅSEN
  • Valkrins: 45 MØRKVED
  • Kyrkjesogn: 10010203 Innstranden
  • Tettstad: Bodø

Høgda

Høgda er ein veg i Bodø kommune med 6 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 12.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Høgda 2 8023 BODØ 67.2836, 14.5500 42 / 95
Høgda 4 8023 BODØ 67.2837, 14.5503 42 / 96
Høgda 6 8023 BODØ 67.2837, 14.5507 42 / 97
Høgda 8 8023 BODØ 67.2838, 14.5510 42 / 98
Høgda 10 8023 BODØ 67.2839, 14.5513 42 / 99
Høgda 12 8023 BODØ 67.2840, 14.5515 42 / 100

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken