Håkon Evjenths vei 3
8019 BODØ

Håkon Evjenths vei 3, 8019 BODØ er ei adresse i Bodø.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Håkon Evjenths vei 3, 8019 BODØ:

  • Postnummer: 8019 BODØ
  • Gards-/bruksnummer: 41 / 159 i 1804 Bodø
  • Grunnkrins: 703 HUNSTADMOEN
  • Valkrins: 45 MØRKVED
  • Kyrkjesogn: 10010202 Bodin
  • Tettstad: Bodø

Håkon Evjenths vei

Håkon Evjenths vei er ein veg i Bodø kommune med 7 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 6.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Håkon Evjenths vei 1 8019 BODØ 67.2763, 14.5193 41 / 158
Håkon Evjenths vei 2A 8019 BODØ 67.2761, 14.5172 41 / 161
Håkon Evjenths vei 2B 8019 BODØ 67.2760, 14.5171 41 / 1400
Håkon Evjenths vei 3 8019 BODØ 67.2761, 14.5187 41 / 159
Håkon Evjenths vei 4 8019 BODØ 67.2760, 14.5167 41 / 162
Håkon Evjenths vei 5 8019 BODØ 67.2760, 14.5182 41 / 160
Håkon Evjenths vei 6 8019 BODØ 67.2760, 14.5165 41 / 162

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken