Jensvollveien 7
8071 BODØ

Jensvollveien 7, 8071 BODØ er ei adresse i Bodø.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Jensvollveien 7, 8071 BODØ:

  • Postnummer: 8071 BODØ
  • Gards-/bruksnummer: 39 / 26 i 1804 Bodø
  • Grunnkrins: 614 JENSVOLL 2
  • Valkrins: 45 MØRKVED
  • Kyrkjesogn: 10010202 Bodin
  • Tettstad: Bodø

Jensvollveien

Jensvollveien er ein veg i Bodø kommune med 41 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 40.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Jensvollveien 1 8071 BODØ 67.2767, 14.4718 40 / 267
Jensvollveien 2A 8071 BODØ 67.2772, 14.4707 40 / 113
Jensvollveien 2B 8071 BODØ 67.2770, 14.4707 40 / 35
Jensvollveien 4A 8071 BODØ 67.2768, 14.4709 40 / 34
Jensvollveien 4B 8071 BODØ 67.2767, 14.4710 40 / 109
Jensvollveien 5 8071 BODØ 67.2759, 14.4718 39 / 24
Jensvollveien 6 8071 BODØ 67.2765, 14.4712 40 / 40
Jensvollveien 7 8071 BODØ 67.2758, 14.4713 39 / 26
Jensvollveien 8 8071 BODØ 67.2762, 14.4715 39 / 21
Jensvollveien 9 8071 BODØ 67.2756, 14.4708 39 / 27
Jensvollveien 10 8071 BODØ 67.2760, 14.4709 39 / 28
Jensvollveien 11 8071 BODØ 67.2755, 14.4704 39 / 31
Jensvollveien 12A 8071 BODØ 67.2759, 14.4704 39 / 25
Jensvollveien 12B 8071 BODØ 67.2760, 14.4702 39 / 972
Jensvollveien 13 8071 BODØ 67.2754, 14.4699 39 / 32
Jensvollveien 14 8071 BODØ 67.2758, 14.4700 39 / 29
Jensvollveien 15 8071 BODØ 67.2751, 14.4695 39 / 56
Jensvollveien 16A 8071 BODØ 67.2758, 14.4693 39 / 654
Jensvollveien 16B 8071 BODØ 67.2756, 14.4695 39 / 30
Jensvollveien 17 8071 BODØ 67.2752, 14.4703 39 / 97
Jensvollveien 18A 8071 BODØ 67.2755, 14.4690 39 / 794
Jensvollveien 18B 8071 BODØ 67.2754, 14.4689 39 / 63
Jensvollveien 19 8071 BODØ 67.2753, 14.4709 39 / 67
Jensvollveien 20A 8071 BODØ 67.2752, 14.4684 39 / 1002
Jensvollveien 20B 8071 BODØ 67.2749, 14.4683 39 / 61
Jensvollveien 21 8071 BODØ 67.2755, 14.4716 39 / 65
Jensvollveien 22A 8071 BODØ 67.2743, 14.4678 39 / 193
Jensvollveien 22B 8071 BODØ 67.2744, 14.4690 39 / 790
Jensvollveien 24A 8071 BODØ 67.2748, 14.4692 39 / 53
Jensvollveien 24B 8071 BODØ 67.2746, 14.4696 39 / 671
Jensvollveien 26A 8071 BODØ 67.2749, 14.4699 39 / 59
Jensvollveien 26B 8071 BODØ 67.2747, 14.4703 39 / 674
Jensvollveien 28 8071 BODØ 67.2750, 14.4706 39 / 60
Jensvollveien 30A 8071 BODØ 67.2750, 14.4715 39 / 41
Jensvollveien 30B 8071 BODØ 67.2748, 14.4717 39 / 711
Jensvollveien 30C 8071 BODØ 67.2751, 14.4712 39 / 41
Jensvollveien 32 8071 BODØ 67.2752, 14.4721 39 / 64
Jensvollveien 34 8071 BODØ 67.2754, 14.4730 39 / 12
Jensvollveien 36 8071 BODØ 67.2755, 14.4735 39 / 970
Jensvollveien 38 8071 BODØ 67.2756, 14.4733 39 / 969
Jensvollveien 40 8071 BODØ 67.2757, 14.4731 39 / 968

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken