Kleivaveien 61
8011 BODØ

Kleivaveien 61, 8011 BODØ er ei adresse i Bodø.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Kleivaveien 61, 8011 BODØ:

  • Postnummer: 8011 BODØ
  • Gards-/bruksnummer: 31 / 1304 i 1804 Bodø
  • Grunnkrins: 517 RØDBREKKA
  • Valkrins: 9 SALTVERN
  • Kyrkjesogn: 10010301 Rønvik
  • Tettstad: Bodø

Kleivaveien

Kleivaveien er ein veg i Bodø kommune med 91 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 75.

Adressene i Kleivaveien høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Kleivaveien 1A 8009 BODØ 67.2919, 14.4251 31 / 719
Kleivaveien 1B 8009 BODØ 67.2919, 14.4254 31 / 1401
Kleivaveien 2 8009 BODØ 67.2916, 14.4246 31 / 217
Kleivaveien 3 8009 BODØ 67.2918, 14.4260 31 / 706
Kleivaveien 4 8009 BODØ 67.2915, 14.4242 31 / 475
Kleivaveien 5 8009 BODØ 67.2917, 14.4265 31 / 743
Kleivaveien 6 8009 BODØ 67.2913, 14.4245 31 / 476
Kleivaveien 7A 8009 BODØ 67.2916, 14.4271 31 / 1674
Kleivaveien 7B 8009 BODØ 67.2916, 14.4274 31 / 786
Kleivaveien 8A 8009 BODØ 67.2915, 14.4251 31 / 1578
Kleivaveien 8B 8009 BODØ 67.2913, 14.4252 31 / 214
Kleivaveien 9A 8009 BODØ 67.2915, 14.4279 31 / 717
Kleivaveien 9B 8009 BODØ 67.2915, 14.4282 31 / 1429
Kleivaveien 10 8009 BODØ 67.2914, 14.4259 31 / 191
Kleivaveien 11 8009 BODØ 67.2915, 14.4295 31 / 31
Kleivaveien 12A 8009 BODØ 67.2913, 14.4266 31 / 179
Kleivaveien 12B 8009 BODØ 67.2912, 14.4266 31 / 527
Kleivaveien 13 8009 BODØ 67.2914, 14.4296 31 / 1272
Kleivaveien 14 8009 BODØ 67.2912, 14.4273 31 / 185
Kleivaveien 15A 8009 BODØ 67.2914, 14.4302 31 / 1519
Kleivaveien 15B 8009 BODØ 67.2912, 14.4306 31 / 39
Kleivaveien 17 8009 BODØ 67.2911, 14.4311 31 / 1201
Kleivaveien 18 8009 BODØ 67.2911, 14.4286 31 / 151
Kleivaveien 19 8009 BODØ 67.2910, 14.4318 31 / 53
Kleivaveien 20 8009 BODØ 67.2911, 14.4292 31 / 744
Kleivaveien 21A 8009 BODØ 67.2909, 14.4320 31 / 963
Kleivaveien 21B 8009 BODØ 67.2910, 14.4321 31 / 1457
Kleivaveien 23 8009 BODØ 67.2908, 14.4325 31 / 255
Kleivaveien 24 8009 BODØ 67.2908, 14.4308 31 / 594
Kleivaveien 25 8009 BODØ 67.2907, 14.4329 31 / 124
Kleivaveien 26A 8009 BODØ 67.2906, 14.4310 31 / 260
Kleivaveien 26B 8009 BODØ 67.2907, 14.4312 31 / 260
Kleivaveien 27 8009 BODØ 67.2906, 14.4333 31 / 390
Kleivaveien 28A 8009 BODØ 67.2906, 14.4319 31 / 511
Kleivaveien 28B 8009 BODØ 67.2905, 14.4321 31 / 511
Kleivaveien 29A 8009 BODØ 67.2907, 14.4338 31 / 81
Kleivaveien 29B 8009 BODØ 67.2905, 14.4338 31 / 1446
Kleivaveien 29C 8009 BODØ 67.2909, 14.4335 31 / 1653
Kleivaveien 30A 8009 BODØ 67.2904, 14.4325 31 / 550
Kleivaveien 30B 8009 BODØ 67.2904, 14.4327 31 / 551
Kleivaveien 31 8009 BODØ 67.2904, 14.4342 31 / 700
Kleivaveien 32 8009 BODØ 67.2900, 14.4363 31 / 1241
Kleivaveien 33 8009 BODØ 67.2904, 14.4348 31 / 699
Kleivaveien 34A 8009 BODØ 67.2899, 14.4366 31 / 72
Kleivaveien 34B 8009 BODØ 67.2898, 14.4369 31 / 955
Kleivaveien 35 8009 BODØ 67.2907, 14.4360 31 / 36
Kleivaveien 36 8009 BODØ 67.2902, 14.4368 31 / 816
Kleivaveien 37A 8009 BODØ 67.2906, 14.4366 31 / 665
Kleivaveien 37B 8009 BODØ 67.2909, 14.4365 31 / 804
Kleivaveien 38A 8009 BODØ 67.2901, 14.4372 31 / 661
Kleivaveien 38B 8009 BODØ 67.2900, 14.4373 31 / 1325
Kleivaveien 39 8009 BODØ 67.2907, 14.4372 31 / 48
Kleivaveien 40A 8009 BODØ 67.2903, 14.4374 31 / 64
Kleivaveien 40B 8009 BODØ 67.2902, 14.4377 31 / 1285
Kleivaveien 40C 8009 BODØ 67.2904, 14.4376 31 / 1573
Kleivaveien 41A 8009 BODØ 67.2908, 14.4377 30 / 265
Kleivaveien 41B 8009 BODØ 67.2908, 14.4379 30 / 265
Kleivaveien 42 8009 BODØ 67.2904, 14.4382 31 / 662
Kleivaveien 43 8009 BODØ 67.2907, 14.4386 31 / 344
Kleivaveien 44 8009 BODØ 67.2905, 14.4386 31 / 814
Kleivaveien 45A 8009 BODØ 67.2908, 14.4391 31 / 32
Kleivaveien 45B 8009 BODØ 67.2910, 14.4390 31 / 759
Kleivaveien 46 8009 BODØ 67.2905, 14.4399 31 / 107
Kleivaveien 47A 8009 BODØ 67.2909, 14.4396 31 / 763
Kleivaveien 47B 8009 BODØ 67.2911, 14.4394 31 / 758
Kleivaveien 47C 8009 BODØ 67.2910, 14.4401 31 / 1421
Kleivaveien 47D 8009 BODØ 67.2912, 14.4395 31 / 1500
Kleivaveien 47E 8009 BODØ 67.2909, 14.4398 31 / 1431
Kleivaveien 49 8009 BODØ 67.2914, 14.4411 31 / 1031
Kleivaveien 50 8009 BODØ 67.2908, 14.4405 31 / 447
Kleivaveien 51A 8009 BODØ 67.2918, 14.4389 30 / 110
Kleivaveien 51B 8009 BODØ 67.2918, 14.4391 30 / 339
Kleivaveien 52 8009 BODØ 67.2908, 14.4410 31 / 1294
Kleivaveien 53 8009 BODØ 67.2918, 14.4397 30 / 70
Kleivaveien 54 8009 BODØ 67.2912, 14.4425 31 / 1358
Kleivaveien 55 8009 BODØ 67.2917, 14.4406 30 / 114
Kleivaveien 55B 8009 BODØ 67.2917, 14.4414 30 / 511
Kleivaveien 55C 8009 BODØ 67.2916, 14.4415 30 / 511
Kleivaveien 57A 8009 BODØ 67.2915, 14.4420 31 / 45
Kleivaveien 57B 8009 BODØ 67.2917, 14.4421 30 / 526
Kleivaveien 57C 8009 BODØ 67.2917, 14.4425 30 / 526
Kleivaveien 57D 8009 BODØ 67.2918, 14.4427 30 / 526
Kleivaveien 59A 8011 BODØ 67.2919, 14.4527 31 / 1603
Kleivaveien 59B 8011 BODØ 67.2918, 14.4535 31 / 352
Kleivaveien 61 8011 BODØ 67.2919, 14.4542 31 / 1304
Kleivaveien 65 8011 BODØ 67.2915, 14.4543 31 / 549
Kleivaveien 67 8011 BODØ 67.2916, 14.4541 31 / 549
Kleivaveien 69 8011 BODØ 67.2916, 14.4540 31 / 549
Kleivaveien 71 8011 BODØ 67.2915, 14.4540 31 / 549
Kleivaveien 73 8011 BODØ 67.2915, 14.4541 31 / 549
Kleivaveien 75 8011 BODØ 67.2914, 14.4543 31 / 549

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken