Lars Bergs vei 2A
8019 BODØ

Lars Bergs vei 2A, 8019 BODØ er ei adresse i Bodø.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Lars Bergs vei 2A, 8019 BODØ:

  • Postnummer: 8019 BODØ
  • Gards-/bruksnummer: 41 / 326 i 1804 Bodø
  • Grunnkrins: 703 HUNSTADMOEN
  • Valkrins: 45 MØRKVED
  • Kyrkjesogn: 10010202 Bodin
  • Tettstad: Bodø

Lars Bergs vei

Lars Bergs vei er ein veg i Bodø kommune med 17 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 20.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Lars Bergs vei 1 8019 BODØ 67.2764, 14.5109 41 / 325
Lars Bergs vei 2A 8019 BODØ 67.2761, 14.5109 41 / 326
Lars Bergs vei 2B 8019 BODØ 67.2761, 14.5110 41 / 326
Lars Bergs vei 3 8019 BODØ 67.2764, 14.5111 41 / 327
Lars Bergs vei 4A 8019 BODØ 67.2762, 14.5112 41 / 328
Lars Bergs vei 4B 8019 BODØ 67.2761, 14.5113 41 / 328
Lars Bergs vei 6 8019 BODØ 67.2763, 14.5120 41 / 1485
Lars Bergs vei 8 8019 BODØ 67.2763, 14.5123 41 / 1486
Lars Bergs vei 10 8019 BODØ 67.2764, 14.5126 41 / 1487
Lars Bergs vei 12 8019 BODØ 67.2765, 14.5130 41 / 1488
Lars Bergs vei 14 8019 BODØ 67.2765, 14.5133 41 / 1489
Lars Bergs vei 16A 8019 BODØ 67.2766, 14.5139 41 / 1519
Lars Bergs vei 16B 8019 BODØ 67.2766, 14.5142 41 / 1530
Lars Bergs vei 18A 8019 BODØ 67.2767, 14.5147 41 / 1531
Lars Bergs vei 18B 8019 BODØ 67.2767, 14.5149 41 / 1532
Lars Bergs vei 20A 8019 BODØ 67.2767, 14.5154 41 / 1533
Lars Bergs vei 20B 8019 BODØ 67.2768, 14.5157 41 / 1534

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken