Lauvåsbakken 4
8072 BODØ

Lauvåsbakken 4, 8072 BODØ er ei adresse i Bodø.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Lauvåsbakken 4, 8072 BODØ:

  • Postnummer: 8072 BODØ
  • Gards-/bruksnummer: 39 / 537 i 1804 Bodø
  • Grunnkrins: 618 ALSTAD 1
  • Valkrins: 45 MØRKVED
  • Kyrkjesogn: 10010202 Bodin
  • Tettstad: Bodø

Lauvåsbakken

Lauvåsbakken er ein veg i Bodø kommune med 11 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 16.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Lauvåsbakken 1 8072 BODØ 67.2757, 14.4787 39 / 534
Lauvåsbakken 2 8072 BODØ 67.2753, 14.4782 39 / 535
Lauvåsbakken 3 8072 BODØ 67.2756, 14.4791 39 / 536
Lauvåsbakken 4 8072 BODØ 67.2751, 14.4782 39 / 537
Lauvåsbakken 5 8072 BODØ 67.2754, 14.4788 39 / 538
Lauvåsbakken 6 8072 BODØ 67.2749, 14.4778 39 / 539
Lauvåsbakken 7 8072 BODØ 67.2755, 14.4792 39 / 540
Lauvåsbakken 9 8072 BODØ 67.2752, 14.4790 39 / 541
Lauvåsbakken 12 8072 BODØ 67.2744, 14.4778 39 / 441
Lauvåsbakken 14 8072 BODØ 67.2742, 14.4782 39 / 442
Lauvåsbakken 16 8072 BODØ 67.2742, 14.4789 39 / 443

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken