Lauvåslia 8
8072 BODØ

Lauvåslia 8, 8072 BODØ er ei adresse i Bodø.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Lauvåslia 8, 8072 BODØ:

  • Postnummer: 8072 BODØ
  • Gards-/bruksnummer: 39 / 438 i 1804 Bodø
  • Grunnkrins: 618 ALSTAD 1
  • Valkrins: 45 MØRKVED
  • Kyrkjesogn: 10010202 Bodin
  • Tettstad: Bodø

Lauvåslia

Lauvåslia er ein veg i Bodø kommune med 9 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 10.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Lauvåslia 1 8072 BODØ 67.2749, 14.4787 39 / 432
Lauvåslia 2 8072 BODØ 67.2746, 14.4783 39 / 433
Lauvåslia 3 8072 BODØ 67.2748, 14.4793 39 / 434
Lauvåslia 4 8072 BODØ 67.2745, 14.4789 39 / 435
Lauvåslia 5 8072 BODØ 67.2749, 14.4798 39 / 436
Lauvåslia 6 8072 BODØ 67.2744, 14.4794 39 / 437
Lauvåslia 7 8072 BODØ 67.2750, 14.4803 39 / 439
Lauvåslia 8 8072 BODØ 67.2745, 14.4799 39 / 438
Lauvåslia 10 8072 BODØ 67.2746, 14.4804 39 / 440

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken