Nedre Bjørkåsen 26
8074 BODØ

Nedre Bjørkåsen 26, 8074 BODØ er ei adresse i Bodø.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Nedre Bjørkåsen 26, 8074 BODØ:

  • Postnummer: 8074 BODØ
  • Gards-/bruksnummer: 40 / 71 i 1804 Bodø
  • Grunnkrins: 606 BJØRKÅSEN
  • Valkrins: 1 SENTRUM
  • Kyrkjesogn: 10010202 Bodin
  • Tettstad: Bodø

Nedre Bjørkåsen

Nedre Bjørkåsen er ein veg i Bodø kommune med 23 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 31.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Nedre Bjørkåsen 1 8074 BODØ 67.2761, 14.4471 38 / 46
Nedre Bjørkåsen 3 8074 BODØ 67.2762, 14.4475 38 / 38
Nedre Bjørkåsen 5 8074 BODØ 67.2762, 14.4481 38 / 54
Nedre Bjørkåsen 7 8074 BODØ 67.2763, 14.4488 38 / 53
Nedre Bjørkåsen 9 8074 BODØ 67.2763, 14.4492 38 / 45
Nedre Bjørkåsen 11 8074 BODØ 67.2765, 14.4497 38 / 40
Nedre Bjørkåsen 12 8074 BODØ 67.2769, 14.4549 38 / 228
Nedre Bjørkåsen 13 8074 BODØ 67.2765, 14.4504 38 / 59
Nedre Bjørkåsen 14 8074 BODØ 67.2767, 14.4539 40 / 54
Nedre Bjørkåsen 15 8074 BODØ 67.2765, 14.4510 38 / 55
Nedre Bjørkåsen 16 8074 BODØ 67.2767, 14.4538 38 / 114
Nedre Bjørkåsen 20 8074 BODØ 67.2769, 14.4534 38 / 110
Nedre Bjørkåsen 21 8074 BODØ 67.2771, 14.4535 38 / 109
Nedre Bjørkåsen 23 8074 BODØ 67.2772, 14.4541 38 / 164
Nedre Bjørkåsen 24 8074 BODØ 67.2769, 14.4556 40 / 90
Nedre Bjørkåsen 25 8074 BODØ 67.2773, 14.4545 38 / 186
Nedre Bjørkåsen 26 8074 BODØ 67.2770, 14.4561 40 / 71
Nedre Bjørkåsen 27 8074 BODØ 67.2773, 14.4551 38 / 187
Nedre Bjørkåsen 28 8074 BODØ 67.2770, 14.4568 40 / 89
Nedre Bjørkåsen 29A 8074 BODØ 67.2773, 14.4557 38 / 199
Nedre Bjørkåsen 29B 8074 BODØ 67.2772, 14.4559 38 / 470
Nedre Bjørkåsen 30 8074 BODØ 67.2769, 14.4574 40 / 70
Nedre Bjørkåsen 31 8074 BODØ 67.2773, 14.4567 40 / 276

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken