Nerbrekka 2B
8011 BODØ

Nerbrekka 2B, 8011 BODØ er ei adresse i Bodø.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Nerbrekka 2B, 8011 BODØ:

  • Postnummer: 8011 BODØ
  • Gards-/bruksnummer: 31 / 1441 i 1804 Bodø
  • Grunnkrins: 517 RØDBREKKA
  • Valkrins: 9 SALTVERN
  • Kyrkjesogn: 10010301 Rønvik
  • Tettstad: Bodø

Nerbrekka

Nerbrekka er ein veg i Bodø kommune med 16 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 26.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Nerbrekka 2A 8011 BODØ 67.2921, 14.4536 31 / 1100
Nerbrekka 2B 8011 BODØ 67.2920, 14.4539 31 / 1441
Nerbrekka 4 8011 BODØ 67.2922, 14.4543 31 / 88
Nerbrekka 6A 8011 BODØ 67.2923, 14.4547 31 / 374
Nerbrekka 6B 8011 BODØ 67.2924, 14.4550 31 / 1449
Nerbrekka 8A 8011 BODØ 67.2925, 14.4556 31 / 725
Nerbrekka 8B 8011 BODØ 67.2926, 14.4559 31 / 1488
Nerbrekka 10 8011 BODØ 67.2927, 14.4567 31 / 1088
Nerbrekka 12 8011 BODØ 67.2929, 14.4572 31 / 1089
Nerbrekka 14 8011 BODØ 67.2931, 14.4575 31 / 1090
Nerbrekka 16 8011 BODØ 67.2932, 14.4580 31 / 1321
Nerbrekka 18 8011 BODØ 67.2933, 14.4580 31 / 1321
Nerbrekka 20 8011 BODØ 67.2933, 14.4582 31 / 1321
Nerbrekka 22 8011 BODØ 67.2933, 14.4581 31 / 1321
Nerbrekka 24 8011 BODØ 67.2933, 14.4583 31 / 1321
Nerbrekka 26 8011 BODØ 67.2933, 14.4584 31 / 1321

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken