Åsveien 5B
8011 BODØ

Åsveien 5B, 8011 BODØ er ei adresse i Bodø.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Åsveien 5B, 8011 BODØ:

  • Postnummer: 8011 BODØ
  • Gards-/bruksnummer: 31 / 1316 i 1804 Bodø
  • Grunnkrins: 510 LANGÅSEN
  • Valkrins: 9 SALTVERN
  • Kyrkjesogn: 10010301 Rønvik
  • Tettstad: Bodø

Åsveien

Åsveien er ein veg i Bodø kommune med 16 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 15.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Åsveien 1 8011 BODØ 67.2911, 14.4427 31 / 890
Åsveien 2 8011 BODØ 67.2907, 14.4426 31 / 858
Åsveien 3 8011 BODØ 67.2913, 14.4435 31 / 868
Åsveien 4 8011 BODØ 67.2910, 14.4434 31 / 853
Åsveien 5A 8011 BODØ 67.2914, 14.4440 31 / 841
Åsveien 5B 8011 BODØ 67.2915, 14.4438 31 / 1316
Åsveien 6 8011 BODØ 67.2911, 14.4439 31 / 846
Åsveien 7 8011 BODØ 67.2915, 14.4444 31 / 842
Åsveien 8 8011 BODØ 67.2912, 14.4444 31 / 845
Åsveien 9 8011 BODØ 67.2916, 14.4450 31 / 856
Åsveien 10 8011 BODØ 67.2913, 14.4449 31 / 844
Åsveien 11 8011 BODØ 67.2917, 14.4457 31 / 855
Åsveien 12 8011 BODØ 67.2914, 14.4452 31 / 887
Åsveien 13 8011 BODØ 67.2917, 14.4462 31 / 851
Åsveien 14 8011 BODØ 67.2914, 14.4456 31 / 887
Åsveien 15 8011 BODØ 67.2916, 14.4468 31 / 852

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken