Skipperbakken 60
3840 SELJORD

Skipperbakken 60, 3840 SELJORD er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Skipperbakken 60, 3840 SELJORD:

  • Postnummer: 3840 SELJORD
  • Gards-/bruksnummer: 2 / 142 i 0828
  • Grunnkrins: 101 SELJORD SENTRUM SØR
  • Valkrins: 1 SELJORD
  • Kyrkjesogn: 5141601 Seljord
  • Tettstad: Seljord

Skipperbakken

Skipperbakken er ein veg i Seljord kommune med 48 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 68.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Skipperbakken 2A 3840 SELJORD 59.4860, 8.6339 45 / 239
Skipperbakken 2B 3840 SELJORD 59.4860, 8.6338 45 / 239
Skipperbakken 2C 3840 SELJORD 59.4861, 8.6339 45 / 239
Skipperbakken 2D 3840 SELJORD 59.4860, 8.6340 45 / 239
Skipperbakken 4A 3840 SELJORD 59.4858, 8.6339 45 / 11
Skipperbakken 4B 3840 SELJORD 59.4859, 8.6338 45 / 11
Skipperbakken 6 3840 SELJORD 59.4859, 8.6342 43 / 59
Skipperbakken 8 3840 SELJORD 59.4861, 8.6341 43 / 58
Skipperbakken 9 3840 SELJORD 59.4853, 8.6344 45 / 44
Skipperbakken 10 3840 SELJORD 59.4855, 8.6349 45 / 96
Skipperbakken 15 3840 SELJORD 59.4858, 8.6382 2 / 78
Skipperbakken 16 3840 SELJORD 59.4860, 8.6374 2 / 146
Skipperbakken 18 3840 SELJORD 59.4861, 8.6374 2 / 146
Skipperbakken 20 3840 SELJORD 59.4860, 8.6372 2 / 146
Skipperbakken 22 3840 SELJORD 59.4861, 8.6373 2 / 146
Skipperbakken 24 3840 SELJORD 59.4861, 8.6375 2 / 146
Skipperbakken 26 3840 SELJORD 59.4862, 8.6376 2 / 146
Skipperbakken 28 3840 SELJORD 59.4862, 8.6374 2 / 146
Skipperbakken 30 3840 SELJORD 59.4863, 8.6376 2 / 146
Skipperbakken 32 3840 SELJORD 59.4862, 8.6378 2 / 146
Skipperbakken 34 3840 SELJORD 59.4862, 8.6380 2 / 146
Skipperbakken 36 3840 SELJORD 59.4863, 8.6378 2 / 146
Skipperbakken 38 3840 SELJORD 59.4863, 8.6380 2 / 146
Skipperbakken 40 3840 SELJORD 59.4862, 8.6385 2 / 142
Skipperbakken 41 3840 SELJORD 59.4859, 8.6389 2 / 142
Skipperbakken 42 3840 SELJORD 59.4861, 8.6386 2 / 142
Skipperbakken 43 3840 SELJORD 59.4858, 8.6388 2 / 142
Skipperbakken 44 3840 SELJORD 59.4861, 8.6388 2 / 142
Skipperbakken 45 3840 SELJORD 59.4858, 8.6388 2 / 142
Skipperbakken 46 3840 SELJORD 59.4861, 8.6389 2 / 142
Skipperbakken 47 3840 SELJORD 59.4859, 8.6388 2 / 142
Skipperbakken 48 3840 SELJORD 59.4861, 8.6385 2 / 142
Skipperbakken 49 3840 SELJORD 59.4858, 8.6390 2 / 142
Skipperbakken 50 3840 SELJORD 59.4861, 8.6386 2 / 142
Skipperbakken 51 3840 SELJORD 59.4858, 8.6389 2 / 142
Skipperbakken 52 3840 SELJORD 59.4861, 8.6387 2 / 142
Skipperbakken 53 3840 SELJORD 59.4858, 8.6388 2 / 142
Skipperbakken 54 3840 SELJORD 59.4860, 8.6388 2 / 142
Skipperbakken 55 3840 SELJORD 59.4858, 8.6390 2 / 142
Skipperbakken 56 3840 SELJORD 59.4861, 8.6385 2 / 142
Skipperbakken 57 3840 SELJORD 59.4858, 8.6387 2 / 142
Skipperbakken 58 3840 SELJORD 59.4860, 8.6387 2 / 142
Skipperbakken 59 3840 SELJORD 59.4858, 8.6389 2 / 142
Skipperbakken 60 3840 SELJORD 59.4860, 8.6391 2 / 142
Skipperbakken 62 3840 SELJORD 59.4860, 8.6391 2 / 142
Skipperbakken 64 3840 SELJORD 59.4860, 8.6390 2 / 142
Skipperbakken 66 3840 SELJORD 59.4860, 8.6391 2 / 142
Skipperbakken 68 3840 SELJORD 59.4860, 8.6390 2 / 142

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken