Loftsgardsgrendi 21
3840 SELJORD

Loftsgardsgrendi 21, 3840 SELJORD er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Loftsgardsgrendi 21, 3840 SELJORD:

  • Postnummer: 3840 SELJORD
  • Gards-/bruksnummer: 34 / 23 i 0828
  • Grunnkrins: 107 NORDBYGDA
  • Valkrins: 1 SELJORD
  • Kyrkjesogn: 5141601 Seljord
  • Tettstad:

Loftsgardsgrendi

Loftsgardsgrendi er ein veg i Seljord kommune med 12 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 25.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Loftsgardsgrendi 2 3840 SELJORD 59.4679, 8.5807 34 / 5
Loftsgardsgrendi 3 3840 SELJORD 59.4686, 8.5795 36 / 1
Loftsgardsgrendi 7 3840 SELJORD 59.4681, 8.5764 34 / 18
Loftsgardsgrendi 9 3840 SELJORD 59.4678, 8.5760 34 / 17
Loftsgardsgrendi 10 3840 SELJORD 59.4670, 8.5737 32 / 15
Loftsgardsgrendi 11 3840 SELJORD 59.4679, 8.5745 32 / 16
Loftsgardsgrendi 12 3840 SELJORD 59.4678, 8.5713 32 / 1
Loftsgardsgrendi 16 3840 SELJORD 59.4691, 8.5744 34 / 3
Loftsgardsgrendi 17 3840 SELJORD 59.4707, 8.5753 34 / 24
Loftsgardsgrendi 19 3840 SELJORD 59.4750, 8.5778 37 / 3
Loftsgardsgrendi 21 3840 SELJORD 59.4697, 8.5722 34 / 23
Loftsgardsgrendi 25 3840 SELJORD 59.4708, 8.5729 34 / 16

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken