Grunningsdalsvegen 207
3840 SELJORD

Grunningsdalsvegen 207, 3840 SELJORD er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Grunningsdalsvegen 207, 3840 SELJORD:

  • Postnummer: 3840 SELJORD
  • Gards-/bruksnummer: 54 / 35 i 0828
  • Grunnkrins: 108 KROKAN
  • Valkrins: 1 SELJORD
  • Kyrkjesogn: 5141601 Seljord
  • Tettstad:

Grunningsdalsvegen

Grunningsdalsvegen er ein veg i Seljord kommune med 49 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 1125.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Grunningsdalsvegen 2 3840 SELJORD 59.5007, 8.6389 54 / 38
Grunningsdalsvegen 12 3840 SELJORD 59.4996, 8.6377 2 / 30
Grunningsdalsvegen 24 3840 SELJORD 59.4994, 8.6388 2 / 30
Grunningsdalsvegen 25 3840 SELJORD 59.4987, 8.6397 2 / 15
Grunningsdalsvegen 104 3840 SELJORD 59.4984, 8.6437 54 / 15
Grunningsdalsvegen 105 3840 SELJORD 59.4974, 8.6436 54 / 31
Grunningsdalsvegen 111 3840 SELJORD 59.4970, 8.6433 54 / 39
Grunningsdalsvegen 113 3840 SELJORD 59.4967, 8.6432 54 / 23
Grunningsdalsvegen 116 3840 SELJORD 59.4972, 8.6443 54 / 13
Grunningsdalsvegen 127 3840 SELJORD 59.4970, 8.6449 54 / 17
Grunningsdalsvegen 154 3840 SELJORD 59.4995, 8.6450 54 / 1
Grunningsdalsvegen 201 3840 SELJORD 59.4984, 8.6486 54 / 1
Grunningsdalsvegen 203 3840 SELJORD 59.4963, 8.6485 54 / 2
Grunningsdalsvegen 205 3840 SELJORD 59.4952, 8.6512 54 / 5
Grunningsdalsvegen 207 3840 SELJORD 59.4939, 8.6489 54 / 35
Grunningsdalsvegen 209 3840 SELJORD 59.4944, 8.6472 54 / 3
Grunningsdalsvegen 211 3840 SELJORD 59.4947, 8.6459 54 / 4
Grunningsdalsvegen 250 3840 SELJORD 59.5031, 8.6551 54 / 1
Grunningsdalsvegen 325 3840 SELJORD 59.4982, 8.6554 54 / 2
Grunningsdalsvegen 370 3840 SELJORD 59.5045, 8.6616 54 / 18
Grunningsdalsvegen 372 3840 SELJORD 59.5048, 8.6620 54 / 19
Grunningsdalsvegen 374 3840 SELJORD 59.5047, 8.6628 54 / 20
Grunningsdalsvegen 376 3840 SELJORD 59.5049, 8.6633 54 / 21
Grunningsdalsvegen 378 3840 SELJORD 59.5053, 8.6633 54 / 34
Grunningsdalsvegen 380 3840 SELJORD 59.5055, 8.6649 54 / 1
Grunningsdalsvegen 473 3840 SELJORD 59.4950, 8.6745 54 / 2
Grunningsdalsvegen 475 3840 SELJORD 59.4935, 8.6718 54 / 12
Grunningsdalsvegen 485 3840 SELJORD 59.4911, 8.6882 54 / 1
Grunningsdalsvegen 487 3840 SELJORD 59.4888, 8.6883 54 / 5
Grunningsdalsvegen 528 3840 SELJORD 59.5076, 8.6790 58 / 1
Grunningsdalsvegen 530 3840 SELJORD 59.5077, 8.6788 58 / 1
Grunningsdalsvegen 532 3840 SELJORD 59.5079, 8.6785 58 / 1
Grunningsdalsvegen 545 3840 SELJORD 59.5087, 8.6815 58 / 2
Grunningsdalsvegen 570 3840 SELJORD 59.5113, 8.6833 58 / 1
Grunningsdalsvegen 622 3840 SELJORD 59.5131, 8.6809 58 / 1
Grunningsdalsvegen 623 3840 SELJORD 59.5121, 8.6914 58 / 1
Grunningsdalsvegen 660 3840 SELJORD 59.5145, 8.6895 2 / 4
Grunningsdalsvegen 662 3840 SELJORD 59.5158, 8.6942 2 / 4
Grunningsdalsvegen 688 3840 SELJORD 59.5167, 8.6975 2 / 140
Grunningsdalsvegen 705 3840 SELJORD 59.5173, 8.7027 2 / 54
Grunningsdalsvegen 726 3840 SELJORD 59.5185, 8.7046 2 / 145
Grunningsdalsvegen 768 3840 SELJORD 59.5206, 8.7120 2 / 52
Grunningsdalsvegen 820 3840 SELJORD 59.5221, 8.7173 2 / 3
Grunningsdalsvegen 824 3840 SELJORD 59.5236, 8.7178 59 / 5
Grunningsdalsvegen 828 3840 SELJORD 59.5235, 8.7188 59 / 1
Grunningsdalsvegen 860 3840 SELJORD 59.5236, 8.7230 2 / 3
Grunningsdalsvegen 868 3840 SELJORD 59.5250, 8.7246 2 / 14
Grunningsdalsvegen 930 3840 SELJORD 59.5269, 8.7335 2 / 1
Grunningsdalsvegen 1125 3840 SELJORD 59.5362, 8.7632 2 / 127

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken