Selsvegen 13
3840 SELJORD

Selsvegen 13, 3840 SELJORD er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Selsvegen 13, 3840 SELJORD:

  • Postnummer: 3840 SELJORD
  • Gards-/bruksnummer: 2 / 100 i 0828
  • Grunnkrins: 108 KROKAN
  • Valkrins: 1 SELJORD
  • Kyrkjesogn: 5141601 Seljord
  • Tettstad: Seljord

Selsvegen

Selsvegen er ein veg i Seljord kommune med 13 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 19.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Selsvegen 1 3840 SELJORD 59.4961, 8.6412 2 / 70
Selsvegen 2A 3840 SELJORD 59.4966, 8.6407 2 / 98
Selsvegen 2B 3840 SELJORD 59.4966, 8.6406 2 / 98
Selsvegen 4 3840 SELJORD 59.4968, 8.6410 2 / 98
Selsvegen 6 3840 SELJORD 59.4970, 8.6405 2 / 111
Selsvegen 7 3840 SELJORD 59.4963, 8.6410 2 / 103
Selsvegen 9 3840 SELJORD 59.4962, 8.6415 2 / 110
Selsvegen 11 3840 SELJORD 59.4969, 8.6417 2 / 101
Selsvegen 13 3840 SELJORD 59.4969, 8.6422 2 / 100
Selsvegen 15A 3840 SELJORD 59.4973, 8.6425 2 / 102
Selsvegen 15B 3840 SELJORD 59.4974, 8.6425 2 / 102
Selsvegen 17 3840 SELJORD 59.4975, 8.6423 2 / 108
Selsvegen 19 3840 SELJORD 59.4978, 8.6422 2 / 106

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken