Posthusbakken 11
3840 SELJORD

Posthusbakken 11, 3840 SELJORD er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Posthusbakken 11, 3840 SELJORD:

  • Postnummer: 3840 SELJORD
  • Gards-/bruksnummer: 45 / 108 i 0828
  • Grunnkrins: 102 SELJORD SENTRUM NORD
  • Valkrins: 1 SELJORD
  • Kyrkjesogn: 5141601 Seljord
  • Tettstad: Seljord

Posthusbakken

Posthusbakken er ein veg i Seljord kommune med 8 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 11.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Posthusbakken 1 3840 SELJORD 59.4858, 8.6319 45 / 53
Posthusbakken 2 3840 SELJORD 59.4865, 8.6312 45 / 86
Posthusbakken 3 3840 SELJORD 59.4865, 8.6319 45 / 188
Posthusbakken 7A 3840 SELJORD 59.4870, 8.6322 45 / 168
Posthusbakken 7B 3840 SELJORD 59.4870, 8.6321 45 / 168
Posthusbakken 9 3840 SELJORD 59.4872, 8.6329 45 / 107
Posthusbakken 10 3840 SELJORD 59.4878, 8.6326 1 / 89
Posthusbakken 11 3840 SELJORD 59.4873, 8.6334 45 / 108

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken