Sterke-Nils vegen 10
3840 SELJORD

Sterke-Nils vegen 10, 3840 SELJORD er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Sterke-Nils vegen 10, 3840 SELJORD:

  • Postnummer: 3840 SELJORD
  • Gards-/bruksnummer: 45 / 209 i 0828
  • Grunnkrins: 101 SELJORD SENTRUM SØR
  • Valkrins: 1 SELJORD
  • Kyrkjesogn: 5141601 Seljord
  • Tettstad: Seljord

Sterke-Nils vegen

Sterke-Nils vegen er ein veg i Seljord kommune med 40 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 48.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Sterke-Nils vegen 1A 3840 SELJORD 59.4823, 8.6278 43 / 200
Sterke-Nils vegen 1B 3840 SELJORD 59.4823, 8.6280 43 / 200
Sterke-Nils vegen 1C 3840 SELJORD 59.4824, 8.6281 43 / 200
Sterke-Nils vegen 1D 3840 SELJORD 59.4824, 8.6282 43 / 200
Sterke-Nils vegen 1E 3840 SELJORD 59.4823, 8.6278 43 / 200
Sterke-Nils vegen 1F 3840 SELJORD 59.4824, 8.6279 43 / 200
Sterke-Nils vegen 1G 3840 SELJORD 59.4824, 8.6280 43 / 200
Sterke-Nils vegen 1H 3840 SELJORD 59.4824, 8.6281 43 / 200
Sterke-Nils vegen 2 3840 SELJORD 59.4815, 8.6266 45 / 209
Sterke-Nils vegen 3A 3840 SELJORD 59.4826, 8.6280 43 / 200
Sterke-Nils vegen 3B 3840 SELJORD 59.4826, 8.6279 43 / 200
Sterke-Nils vegen 3C 3840 SELJORD 59.4826, 8.6279 43 / 200
Sterke-Nils vegen 3D 3840 SELJORD 59.4826, 8.6279 43 / 200
Sterke-Nils vegen 4 3840 SELJORD 59.4814, 8.6265 45 / 209
Sterke-Nils vegen 5A 3840 SELJORD 59.4827, 8.6278 43 / 200
Sterke-Nils vegen 5B 3840 SELJORD 59.4828, 8.6277 43 / 200
Sterke-Nils vegen 5C 3840 SELJORD 59.4827, 8.6277 43 / 200
Sterke-Nils vegen 5D 3840 SELJORD 59.4828, 8.6276 43 / 200
Sterke-Nils vegen 6 3840 SELJORD 59.4814, 8.6263 45 / 209
Sterke-Nils vegen 8 3840 SELJORD 59.4813, 8.6262 45 / 209
Sterke-Nils vegen 10 3840 SELJORD 59.4814, 8.6262 45 / 209
Sterke-Nils vegen 12 3840 SELJORD 59.4815, 8.6261 45 / 209
Sterke-Nils vegen 14 3840 SELJORD 59.4815, 8.6260 45 / 209
Sterke-Nils vegen 16 3840 SELJORD 59.4816, 8.6260 45 / 209
Sterke-Nils vegen 18 3840 SELJORD 59.4815, 8.6267 45 / 209
Sterke-Nils vegen 20 3840 SELJORD 59.4814, 8.6265 45 / 209
Sterke-Nils vegen 22 3840 SELJORD 59.4814, 8.6264 45 / 209
Sterke-Nils vegen 24 3840 SELJORD 59.4813, 8.6262 45 / 209
Sterke-Nils vegen 26 3840 SELJORD 59.4814, 8.6261 45 / 209
Sterke-Nils vegen 28 3840 SELJORD 59.4814, 8.6261 45 / 209
Sterke-Nils vegen 30 3840 SELJORD 59.4815, 8.6260 45 / 209
Sterke-Nils vegen 32 3840 SELJORD 59.4815, 8.6260 45 / 209
Sterke-Nils vegen 34 3840 SELJORD 59.4817, 8.6262 45 / 209
Sterke-Nils vegen 36 3840 SELJORD 59.4818, 8.6261 45 / 209
Sterke-Nils vegen 38 3840 SELJORD 59.4818, 8.6260 45 / 209
Sterke-Nils vegen 40 3840 SELJORD 59.4819, 8.6260 45 / 209
Sterke-Nils vegen 42 3840 SELJORD 59.4817, 8.6261 45 / 209
Sterke-Nils vegen 44 3840 SELJORD 59.4818, 8.6261 45 / 209
Sterke-Nils vegen 46 3840 SELJORD 59.4818, 8.6260 45 / 209
Sterke-Nils vegen 48 3840 SELJORD 59.4819, 8.6259 45 / 209

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken