Meåsvegen 2
3840 SELJORD

Meåsvegen 2, 3840 SELJORD er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Meåsvegen 2, 3840 SELJORD:

  • Postnummer: 3840 SELJORD
  • Gards-/bruksnummer: 30 / 7 i 0828
  • Grunnkrins: 107 NORDBYGDA
  • Valkrins: 1 SELJORD
  • Kyrkjesogn: 5141601 Seljord
  • Tettstad:

Meåsvegen

Meåsvegen er ein veg i Seljord kommune med 13 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 23.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Meåsvegen 1 3840 SELJORD 59.4616, 8.5749 30 / 12
Meåsvegen 2 3840 SELJORD 59.4612, 8.5737 30 / 7
Meåsvegen 3 3840 SELJORD 59.4623, 8.5751 30 / 9
Meåsvegen 5 3840 SELJORD 59.4627, 8.5732 30 / 19
Meåsvegen 6 3840 SELJORD 59.4617, 8.5724 30 / 21
Meåsvegen 7 3840 SELJORD 59.4638, 8.5688 30 / 1
Meåsvegen 9 3840 SELJORD 59.4645, 8.5695 30 / 17
Meåsvegen 15 3840 SELJORD 59.4620, 8.5718 30 / 15
Meåsvegen 17 3840 SELJORD 59.4619, 8.5715 30 / 13
Meåsvegen 19 3840 SELJORD 59.4617, 8.5712 30 / 14
Meåsvegen 20 3840 SELJORD 59.4599, 8.5694 28 / 10
Meåsvegen 21 3840 SELJORD 59.4599, 8.5663 28 / 7
Meåsvegen 23 3840 SELJORD 59.4595, 8.5658 28 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken