Kasland 2
3840 SELJORD

Kasland 2, 3840 SELJORD er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Kasland 2, 3840 SELJORD:

  • Postnummer: 3840 SELJORD
  • Gards-/bruksnummer: 28 / 37 i 0828
  • Grunnkrins: 107 NORDBYGDA
  • Valkrins: 1 SELJORD
  • Kyrkjesogn: 5141601 Seljord
  • Tettstad:

Kasland

Kasland er ein veg i Seljord kommune med 6 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 11.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Kasland 2 3840 SELJORD 59.4569, 8.5642 28 / 37
Kasland 3 3840 SELJORD 59.4592, 8.5652 28 / 2
Kasland 5 3840 SELJORD 59.4591, 8.5609 28 / 38
Kasland 7 3840 SELJORD 59.4603, 8.5609 29 / 2
Kasland 9 3840 SELJORD 59.4613, 8.5615 29 / 1
Kasland 11 3840 SELJORD 59.4613, 8.5611 29 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken